Ngành Kế toán

Cập nhật: 17/04/2024
Ngành Kế toán là một ngành rất phổ biến và có tính ổn định cao do nó có vai trò quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ một tổ chức hay doanh nghiệp nào. Vì vậy, Kế toán là một ngành học được nhiều người quan tâm và theo học.

1. Tìm hiểu về Ngành Kế toán

Kế toán (tiếng Anh là Accountant) là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động tài chính của một tổ chức, một doanh nghiệp, một cơ quan nhà nước, một cơ sở kinh doanh tư nhân. Đối tượng của Kế toán chính là sự hình thành, biến động của tài sản mà kế toán cần phản ánh, được thể hiện ở hai mặt là tài sản và nguồn vốn trong quá trình hoạt động của đơn vị.

Kế toán được chia thành hai loại:

 • Kế toán công: là kế toán tại những đơn vị hoạt động không có tính chất kinh doanh, không lấy doanh lợi làm mục đích hoạt động như các tổ chức đoàn thể xã hội, các tổ chức nhà nước.
 • Kế toán doanh nghiệp: là loại kế toán ở các doanh nghiệp, hoạt động với mục tiêu chính là kinh doanh sinh lời.

Ở những vị trí, cấp bậc khác nhau người kế toán sẽ đảm nhận những nhiệm vụ khác nhau. Nhưng nhìn chung công việc của một kế toán viên bao gồm những hoạt động sau đây:

 • Thực hiện ghi chép các hoạt động tài chính, kiểm tra sổ sách kế toán
 • Lập chứng từ về tất cả các hoạt động tài chính liên quan
 • Xử lý các dữ liệu kế toán để lập báo cáo về tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp lên cho ban lãnh đạo

2. Các Chuyên ngành của Kế toán

Kế toán Doanh nghiệp

Chuyên ngành này đào tạo chuyên sâu về kế toán tài chính, kế toán quản trị, quy trình hạch toán các nghiệp vụ kế toán, tổ chức công tác kế toán; có kiến thức về thuế - tài chính doanh nghiệp; am hiểu các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

Kế toán Công

Chuyên ngành này trang bị kiến thức chuyên sâu về kế toán công ở các đơn vị quản lý tài chính công; cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí và không sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước, đơn vị, tổ chức được nhà nước quyết định thành lập, bao gồm: Kế toán Hành chính sự nghiệp, Kế toán Ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ KBNN, Kế toán Tài chính Ngân sách xã, Kế toán thu Ngân sách tại cơ quan thuế, hải quan, kế toán các quỹ công ngoài Ngân sách Nhà nước, kế toán quản trị công. Nắm chắc quy trình hạch toán các nghiệp vụ kế toán, quy trình tổ chức công tác kế toán; nắm chắc được kiến thức bổ trợ bao gồm: Quản lý tài chính công, quản lý thu, chi Ngân sách Nhà nước, kế toán quản trị và kiểm toán; nắm được các kiến thức cơ bản về thuế, tài chính doanh nghiệp; am hiểu chuẩn mực kế toán công và chế độ kế toán trong lĩnh công cũng như lĩnh vực tư.

Kiểm toán

Với chuyên ngành này, sinh viên sẽ được trang bị kỹ năng thực hành công việc kiểm toán một cách khoa học và thành thạo thông qua hệ thống môn học chuyên sâu bao gồm: Kế toán tài chính, kế toán chi phí, kế toán quản trị, hệ thống thông tin kế toán, tài chính công, đầu tư tài chính, kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm soát nội bộ, kế toán quốc tế, kiểm toán hoạt động, luật doanh nghiệp, phân tích và thẩm định báo cáo tài chính...

Kế toán Tài chính

Chuyên ngành này đào tạo cử nhân nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế- xã hội, có kiến thức chuyên sâu về kế toán tài chính, kế toán quản trị, nắm chắc quy trình hạch toán các nghiệp vụ kế toán, quy trình tổ chức công tác kế toán; nắm được các kiến thức cơ bản về thuế, tài chính doanh nghiệp; am hiểu chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

3. Chương trình Đào tạo Ngành Kế toán

Chương trình đào tạo ngành Kế toán được chia thành các khối kiến thức như sau:

Khối kiến thức chung

Khối kiến thức này bao gồm các môn học về triết học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng, Tin học, Tiếng Anh, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và các kỹ năng mềm.

Khối kiến thức theo lĩnh vực

Khối kiến thức này bao gồm các môn học như Toán cao cấp, Xác suất thống kê, Toán kinh tế.

Khối kiến thức theo khối ngành

Khối kiến thức này bao gồm các môn học bắt buộc như Nhà nước và pháp luật đại cương, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Nguyên lý thống kê kinh tế, Kinh tế lượng; và các môn tự chọn như Lãnh đạo và giao tiếp nhóm, Lịch sử văn minh thế giới, Xã hội học đại cương, Logic học.

Khối kiến thức theo nhóm ngành

Khối kiến thức này bao gồm các môn học bắt buộc như Luật kinh tế, Nguyên lý quản trị kinh doanh, Kinh tế tiền tệ - ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp 1, Nguyên lý kế toán, Nguyên lý marketing; và các môn tự chọn như Định giá doanh nghiệp, Đầu tư tài chính.

Khối kiến thức ngành

Khối kiến thức này bao gồm các môn học bắt buộc như Kế toán tài chính 1, 2, 3, Kế toán quản trị, Tài chính doanh nghiệp 2, Thuế, Hệ thống thông tin kế toán, Quản trị tài chính quốc tế, Phân tích tài chính, Kiểm toán căn bản, Phân tích hoạt động kinh doanh; và các môn tự chọn chuyên sâu về Kế toán và Kiểm toán.

Ngoài ra, chương trình còn bao gồm các học phần thực tập và viết khoá luận tốt nghiệp.

4. Các Khối Thi vào Ngành Kế toán

Mã ngành Kế toán: 7340301

Các tổ hợp môn xét tuyển ngành Kế toán:

Mã tổ hợp Môn thi
A00 Toán, Lý, Hóa
A01 Toán, Lý, Anh
A04 Toán, Lý, Địa
A07 Toán, Sử, Địa
A16 Toán, Văn, KHTN
B00 Toán, Hóa Sinh
C01 Toán, Văn, Lý
D01 Toán, Văn, Anh
D07 Toán, Hóa, Anh
D09 Toán, Sử, Anh
D10 Toán, Địa, Anh
D90 Toán, KHTN, Anh
D96 Toán, Anh, KHXH

5. Điểm Chuẩn Ngành Kế toán

Điểm chuẩn ngành Kế toán của các trường đại học những năm gần đây dao động từ 16 - 23 điểm, tùy thuộc vào khối thi và phương thức xét tuyển THPT Quốc gia năm 2018.

6. Các Trường Đào Tạo Ngành Kế toán

Ở nước ta hiện nay có rất nhiều trường có ngành Kế toán, phân chia như sau:

 • Khu vực miền Bắc:
  • Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội
  • Đại học Hà Nội
  • Đại học Ngoại Thương (Cơ Sở Quảng Ninh)
  • ...
 • Khu vực miền Trung:
  • Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng
  • Đại học Kinh Tế - Đại học Huế
  • Đại học Nha Trang
  • ...
 • Khu vực miền Nam:
  • Đại học Kinh Tế TP.HCM
  • Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Cơ sở phía nam)
  • Đại học Tôn Đức Thắng
  • ...

7. Cơ Hội Việc Làm Ngành Kế toán

Hiện nay, Kế toán là một bộ phận không thể thiếu trong bất cứ cơ quan, doanh nghiệp, hay một tổ chức nhà nước hay tư nhân nào. Do đó cơ hội nghề nghiệp ngành Kế toán vô cùng lớn và có triển vọng trong tương lai. Người học ngành Kế toán có thể đảm nhận các vị trí như:

 • Chuyên viên phụ trách kế toán, kiểm toán, giao dịch ngân hàng, thuế, kiểm soát viên, thủ quỹ, tư vấn tài chính
 • Nhân viên môi giới chứng khoán, nhân viên quản lý dự án, nhân viên phòng giao dịch và ngân quỹ
 • Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán, Quản lý tài chính
 • Thanh tra kinh tế, nghiên cứu tài chính
 • Giảng viên giảng dạy ngành kế toán

8. Mức Lương Ngành Kế toán

 • Ở những vị trí ít kinh nghiệm (vừa mới tốt nghiệp) thì mức lương Kế toán có thể dao động từ 5 - 6 triệu/tháng.
 • Ở vị trí kế toán tổng hợp thì mức lương sẽ tăng lên khá nhiều có thể dao động từ 10 - 30 triệu/tháng.
 • Vị trí kế toán trưởng có mức lương chênh lệch nhiều, từ 15 - 30 triệu/tháng tùy vào kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng của người hành nghề.

9. Những Tố Chất Cần Có Để Theo Học Ngành Kế toán

Để học tốt ngành Kế toán, bạn cần hội đủ những tố chất sau:

 • Có khả năng tính toán tốt: Kế toán là công việc gắn liền với những con số, sổ sách, chứng từ, hóa đơn nên cần có sự yêu thích, đam mê cũng như thành thạo trong sắp xếp, tính toán.
 • Đề cao tính trung thực: một nhân viên kế toán chuyên nghiệp là người luôn đề cao tính khách quan, an toàn thông tin- Luôn cẩn thận và tỉ mỉ: vì tiếp xúc, thao tác với nhiều tài liệu liên quan đến tài chính, bạn cần phải cẩn thận và tỉ mỉ để đảm bảo tính chính xác.
 • Biết quản lý thời gian và chịu áp lực công việc: Kế toán là công việc đòi hỏi khả năng chịu áp lực cao, do đó bạn cần biết quản lý thời gian và chịu được áp lực công việc.
 • Thông thạo tin học văn phòng và ngoại ngữ: Thành thạo các phần mềm văn phòng, đặc biệt Excel và nắm vững ngoại ngữ để có thể giao tiếp hiệu quả và xử lý thông tin chuyên ngành.

Kết Luận

Trên đây là những thông tin cơ bản về ngành Kế toán, từ việc tìm hiểu ngành, các chuyên ngành, chương trình đào tạo, cơ hội việc làm, mức lương cho đến những tố chất cần thiết để theo học ngành này. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan và chuẩn bị tốt cho quyết định học ngành Kế toán trong tương lai. Chúc bạn thành công!

Chủ đề liên quan: