Danh sách các trường nhận xét tuyển học bạ trong tháng 4/2024

Cập nhật: 16/04/2024
Trong tháng 4/2024, nhiều trường đại học đã nhận hồ sơ xét tuyển học bạ từ thí sinh. Đây là thông tin quan trọng đối với những ai đang chuẩn bị gia nhập vào hệ thống giáo dục đại học năm 2024. Để giúp các bạn có được thông tin đầy đủ và nắm rõ các điều kiện, thời gian xét tuyển của từng trường, chúng tôi đã tổng hợp lại trong bài viết này.

Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển thẳng các thí sinh đậu tốt nghiệp THPT 2024 và các thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT trước đó. Thời gian xét tuyển liên tục từ bây giờ. Thí sinh có thể xem chi tiết tại website của trường.

Điều kiện xét tuyển

 • Tuyển thẳng các thí sinh đậu tốt nghiệp THPT 2024
 • Tuyển thẳng các thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT trước đó

Thời gian xét tuyển

 • Liên tục từ bây giờ
 • Xem chi tiết tại website của trường

Để được tư vấn thêm, các bạn có thể liên hệ theo hotline/zalo 0933519898.

Đại học Công nghiệp TPHCM

Đại học Công nghiệp TPHCM xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT năm lớp 12. Cụ thể, ngưỡng nhận hồ sơ là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển bằng 21.00 điểm. Riêng ngành Dược học, ngưỡng điểm nhận hồ sơ là 24.00 điểm và có học lực năm lớp 12 xếp loại giỏi. Ngoài ra, học sinh thuộc trường TOP sẽ được cộng điểm thưởng khi xét tuyển vào trường.

Điều kiện xét tuyển

 • Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 12
 • Ngưỡng nhận hồ sơ:
  • Tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển bằng 21.00 điểm
  • Riêng ngành Dược học: 24.00 điểm và có học lực năm lớp 12 xếp loại giỏi
 • Học sinh thuộc trường TOP được cộng điểm thưởng khi xét tuyển

Thời gian xét tuyển

 • Từ 15/04/2024 đến hết 16h30 ngày 02/07/2024

Đại học Công thương TPHCM

Đại học Công thương TPHCM xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT. Cụ thể, trung bình cộng của tổ hợp môn xét tuyển, ứng với từng ngành xét tuyển của năm lớp 10, năm lớp 11 và của học kỳ I năm lớp 12 phải đạt từ 20 điểm trở lên.

Điều kiện xét tuyển

 • Trung bình cộng của tổ hợp môn xét tuyển, ứng với từng ngành xét tuyển của năm lớp 10, năm lớp 11 và của học kỳ I năm lớp 12 đạt từ 20 điểm trở lên

Thời gian xét tuyển

 • Từ ngày 23/1 đến 23/6

Đại học Điện lực

Đại học Điện lực xét tuyển dựa trên kết quả học tập các môn thuộc các THXT của năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. Điểm xét tuyển từ 18 điểm trở lên.

Điều kiện xét tuyển

 • Xét kết quả học tập các môn thuộc các THXT của năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12
 • Điểm xét tuyển từ 18 điểm trở lên

Thời gian xét tuyển

 • Đợt 1: Từ 4/3 đến 20/6

Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Đại học Kiến trúc Đà Nẵng xét tuyển dựa trên Điểm trung bình tất cả các môn văn hóa của 5 Học kỳ, trừ HK2 lớp 12. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển đối với phương thức xét tuyển theo kết quả học tập THPT >= 18 điểm.

Điều kiện xét tuyển

 • Tổ hợp xét tuyển sử dụng Điểm trung bình tất cả các môn văn hóa của 5 Học kỳ, trừ HK2 lớp 12
 • Điểm nhận hồ sơ xét tuyển đối với phương thức xét tuyển theo kết quả học tập THPT >= 18 điểm

Thời gian xét tuyển

 • Từ 09/01/2024

Đại học Lâm nghiệp

Đại học Lâm nghiệp xét tuyển dựa trên kết quả học tập 05 học kỳ (trừ học kỳ II lớp 12) hoặc điểm lớp 12.

Điều kiện xét tuyển

 • Xét tuyển dựa trên kết quả học tập 05 học kỳ (trừ học kỳ II lớp 12)
 • Hoặc điểm lớp 12

Thời gian xét tuyển

 • Từ tháng 02 đến tháng 6/2024

Đại học Luật HN

Đại học Luật HN xét tuyển dựa trên kết quả học tập của thí sinh. Cụ thể, thí sinh phải đạt học lực loại Giỏi trở lên cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và Học kỳ 1 năm lớp 12. Ngoài ra, kết quả học tập Học kỳ 1 lớp 12 của mỗi môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển phải >= 7,5 điểm.

Điều kiện xét tuyển

 • Có học lực loại Giỏi trở lên cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và Học kỳ 1 năm lớp 12
 • Kết quả học tập Học kỳ 1 lớp 12 của mỗi môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển ≥ 7,5 điểm

Thời gian xét tuyển

 • Từ 20/4/2024 đến 15/5/2024

Đại học Mở TPHCM

Đại học Mở TPHCM xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT. Cụ thể, Tổng Điểm trung bình môn học các môn trong tổ hợp xét tuyển (Điểm Đăng ký xét tuyển - không bao gồm điểm ưu tiên) phải đạt từ 18,0 (mười tám) điểm trở lên đối với các ngành Công nghệ sinh học (đại trà và chất lượng cao), Công tác xã hội, Xã hội học, Đông Nam Á học; các ngành còn lại từ 22,0 (hai mươi hai) điểm trở lên.

Điều kiện xét tuyển

 • Tổng Điểm trung bình môn học các môn trong tổ hợp xét tuyển (Điểm Đăng ký xét tuyển - không bao gồm điểm ưu tiên) phải đạt từ 18,0 (mười tám) điểm trở lên đối với các ngành Công nghệ sinh học (đại trà và chất lượng cao), Công tác xã hội, Xã hội học, Đông Nam Á học
 • Các ngành còn lại từ 22,0 (hai mươi hai) điểm trở lên

Thời gian xét tuyển

 • Từ 15/04/2024 đến 31/05/2024

Đại học Nông lâm TPHCM

Đại học Nông lâm TPHCM xét tuyển dựa trên Điểm trung bình môn của 05 học kỳ bậc THPT (từ học kỳ I năm lớp 10 đến học kỳ I năm lớp 12). Điểm của mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 6,00 điểm trở lên.

Điều kiện xét tuyển

 • Điểm trung bình môn của 05 học kỳ bậc THPT (từ học kỳ I năm lớp 10 đến học kỳ I năm lớp 12)
 • Điểm của mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 6,00 điểm trở lên

Thời gian xét tuyển

 • Từ giờ đến đến hết ngày 15 tháng 05 năm 2024

Đại học Ngân hàng TPHCM

Đại học Ngân hàng TPHCM xét tuyển theo phương thức xét tuyển học bạ THPT và phỏng vấn. Phương thức này được áp dụng cho chương trình ĐHCQ quốc tế do đối tác cấp bằng và cử nhân Pathway.

Điều kiện xét tuyển

 • Xét tuyển học bạ THPT và phỏng vấn
 • Áp dụng cho chương trình ĐHCQ quốc tế do đối tác cấp bằng và cử nhân Pathway

Thời gian xét tuyển

 • 8 đợt, từ 1/3 đến 31/5

Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM

Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM xét tuyển dựa trên kết quả học bạ THPT. Cụ thể, thí sinh cần có điểm học bạ THPT của 3 môn xét tuyển từ 18.0 trở lên, bao gồm HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12 hoặc lớp 12.

Điều kiện xét tuyển

 • Xét tuyển học bạ THPT: HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12
 • Xét tuyển học bạ THPT: lớp 12
 • Có điểm học bạ THPT của 3 môn xét tuyển từ 18.0 trở lên

Thời gian xét tuyển

 • Từ ngày 20/01/2024 đến hết ngày 30/04/2024

Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM

Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM xét tuyển dựa theo kết quả học tập ở bậc THPT (5 học kỳ lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12). Tổng điểm trung bình 3 môn trong 5 học kỳ thuộc tổ hợp xét tuyển phải từ 18 điểm trở lên.

Điều kiện xét tuyển

 • Xét tuyển dựa theo kết quả học tập ở bậc THPT (5 học kỳ lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12)
 • Tổng điểm trung bình 3 môn trong 5 học kỳ thuộc tổ hợp xét tuyển phải từ 18 điểm trở lên

Thời gian xét tuyển

 • Từ ngày 20/2/2024 đến 29/4/2024

Đại học Tôn Đức Thắng

Đại học Tôn Đức Thắng xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT 05 học kỳ (HK1, 2 lớp 10, lớp 11 và HK1 lớp 12) của thí sinh đang là học sinh lớp 12 ở các trường THPT có ký kết hợp tác và tốt nghiệp THPT năm 2024.

Điều kiện xét tuyển

 • Thí sinh đang là học sinh lớp 12 ở các trường THPT có ký kết hợp tác với TDTU và tốt nghiệp THPTnăm 2024
 • Xét theo kết quả học tập THPT 05HK (HK1, 2 lớp 10, lớp 11 và HK1 lớp 12)

Thời gian xét tuyển

 • Từ 01/4 - 15/6/2024

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM sẽ xét tổng điểm trung bình 5 học kỳ THPT (trừ học kỳ 2 lớp 12) của ba môn theo tổ hợp xét tuyển, với mỗi môn tối thiểu từ 5 điểm trở lên.

Điều kiện xét tuyển

 • Tổng điểm trung bình 5 học kỳ THPT (trừ học kỳ 2 lớp 12) của ba môn theo tổ hợp xét tuyển
 • Mỗi môn tối thiểu từ 5 điểm trở lên

Thời gian xét tuyển

 • Từ 1/3 - 15/6/2024

Đại học Xây dựng

Đại học Xây dựng xét tuyển dựa vào tổng điểm trung bình năm lớp 10, năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 của các môn trong tổ hợp xét tuyển tương ứng.

Điều kiện xét tuyển

 • Tổng điểm trung bình năm lớp 10, năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 của các môn trong tổ hợp xét tuyển tương ứng

Thời gian xét tuyển

 • Từ ngày 10/4/2024

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Học viện Báo chí và Tuyên truyền xem xét điểm trung bình 5 học kì từng môn tùy từng nhóm ngành.

Thời gian xét tuyển là từ 15/4 đến 17h ngày 30/5/2024.

Học viện Hàng không Việt Nam

Học viện Hàng không Việt Nam xét tuyển dựa trên điểm 3 năm học hoặc điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12).

Thời gian xét tuyển từ 8/4 - 17h ngày 30/4/2024.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Học viện Nông nghiệp Việt Nam yêu cầu điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cả năm lớp 11 đối với xét tuyển đợt 1 hoặc lớp 12 đối với xét tuyển đợt 2. Điểm này phải từ 21-24 điểm trở lên. Riêng nhóm ngành Sư phạm công nghệ, thí sinh cần đạt học lực năm lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 8,0 trở lên.

Thời gian xét tuyển đợt 1: Từ 01/03 – 10/05/2024

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam yêu cầu tổng điểm trung bình 3 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) của 3 môn học thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên, với các môn không dưới 6.0 điểm.

Thời gian xét tuyển từ 1/3/2024.

Cao đẳng Y Dược Sài Gòn

Cao đẳng Y Dược Sài Gòn tuyển thẳng các thí sinh đậu tốt nghiệp THPT 2024 và các thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT trước đó.

Thời gian xét tuyển liên tục từ hiện tại. Xem chi tiết trên trang web của trường.

Kết luận

Trong tháng 4/2024, việc tìm hiểu thông tin về các trường ĐH và điều kiện xét tuyển là rất quan trọng đối với thí sinh. Việc nắm rõ thời gian xét tuyển cũng giúp các em chuẩn bị tốt hồ sơ và có kế hoạch hợp lý. Để đạt được kết quả tốt trong kỳ thi xét tuyển, thí sinh cần đảm bảo đủ điều kiện và chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúc các em thành công trong quá trình xét tuyển và đạt được điểm số cao để theo đuổi ước mơ học tập của mình.

Chủ đề liên quan: