Tỷ lệ chọi 2014: Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Cập nhật: 18/10/2023
 

Ngành

Mã ngành

Khối thi

Hồ sơ

Chỉ tiêu

Tỷ lệ “chọi”

Y đa khoa

D720101

B

3.901

1.000

1/3,9

Điều dưỡng

D720501

B

1.343

200

1/6,7

Xét nghiệm y học

D720332

B

2.022

40

1/50

Kỹ thuật hình ảnh y học

D720502

B

560

70

1/14

 

Chủ đề liên quan: