Tỷ lệ chọi 2014: ĐH CNTT, ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM)

Cập nhật: 18/10/2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐHQG TP.HCM

Ngành đào tạo

Mã ngành 2014

Khối thi
2014

Tỷ lệ “chọi”
(Hồ sơ /Chỉ tiêu)

- Khoa học máy tính

D480101

A, A1

1/3,65

 

- Kỹ thuật máy tính

D520214

A, A1

1/4,04

 

- Kỹ thuật phần mềm

D480103

A, A1

1/6,61

 

- Hệ thống thông tin

D480104

A, A1

1/1,63

 

- Truyền thông và Mạng máy tính

D480102

A, A1

1/4,66

 

- Công nghệ thông tin

D480201

A, A1

1/11,28

 

- An toàn thông tin

D480299

A, A1

1/3,63

 

Tỷ lệ “chọi” toàn trường

1/4,84

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT - ĐHQG TP.HCM

Ngành đào tạo

Mã ngành 2014

Khối thi
2014

Tỷ lệ “chọi”
(Hồ sơ /Chỉ tiêu)

- Kinh tế học

D310101

A, A1

1/5,09

D1

- Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại)

D310106

A, A1

1/5,63

D1

- Kinh tế và quản lý công

D310101

A, A1

1/5,09

D1

- Tài chính - Ngân hàng

D340201

A, A1

1/5,95

D1

- Kế toán

D340301

A, A1

1/2,16

D1

- Kiểm toán

D340302

A, A1

1/4,18

D1

- Hệ thống thông tin quản lý

D340405

A, A1

1/3,44

D1

- Quản trị kinh doanh

D340101

A, A1

1/8,84

D1

- Kinh doanh quốc tế

D340120

A, A1

1/1,76

D1

- Luật kinh tế (Luật kinh doanh)

D380107

A, A1

1/8,72

D1

- Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế)

D380107

A, A1

D1

- Luật (Luật dân sự)

D380101

A, A1

1/3,47

D1

- Luật (Luật tài chính- ngân hàng- chứng khoán)

A, A1

D1

- Thương mại điện tử

D340199

A, A1

1/1,28

D1

- Marketing

D340115

A, A1

1/2,68

D1

Tỷ lệ “chọi” toàn trường

1/5,15

Chủ đề liên quan: