Tỷ lệ chọi 2014: ĐH Bách khoa – ĐHQG TP.HCM

Cập nhật: 18/10/2023

Ngành đào tạo

Mã ngành

 

Khối thi

Tỷ lệ “chọi”
(Hồ sơ / Chỉ tiêu)

Trường Đại học Bách khoa (QSB)

 

 

1/2,85

* Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

- Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin (Kỹ thuật Máy tính; Khoa học Máy tính)

D520214
D480101

A, A1

1/3,01

- Nhóm ngành Điện - Điện tử (Điện năng - Kỹ thuật điện; Tự động hoá và Điều khiển; Điện tử - Viễn thông)

D520201
D520216
D520207

A, A1

1/2,90

- Nhóm ngành Cơ khí - Cơ Điện tử (Cơ điện tử; Kỹ thuật Chế tạo; Kỹ thuật Thiết kế; Kỹ thuật Nhiệt lạnh; Kỹ thuật Máy Xây dựng & Nâng chuyển)

D520103
D520114
D520115

A, A1

1/2,85

- Nhóm ngành dệt may (Kỹ thuật dệt; Công nghệ may)

D540201
D540204

A, A1

1/3,41

- Nhóm ngành Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học  (KT Hoá;  CN Chế biến dầu khí; Quá trình và thiết bị; CN Thực phẩm; Công nghệ Sinh học).

D520301
D540101
D420201

A

1/3,24

- Nhóm ngành Xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Kỹ thuật công trình biển; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; Kỹ thuật công trình thủy).

D580201
D580205
D580203
D580211
D580202

A, A1

1/2,50

- Kiến trúc (Kiến trúc Dân dụng và Công nghiệp)

D580102

V

1/15,35

- Nhóm ngành Kỹ thuật Địa chất - Dầu khí (Địa chất dầu khí; Công nghệ khoan và khai thác dầu khí; Địa kỹ thuật, Địa chất khoáng sản; Địa chất môi trường).

D520604
D520501

A, A1

1/4,02

- Quản lý công nghiệp

D510601

A, A1

1/2,65

- Nhóm ngành môi trường (Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Công nghệ Môi trường)

D520320
D850101

A, A1

1/1,85

- Nhóm ngành Kỹ thuật giao thông (Kỹ thuật Hàng không, Công nghệ kỹ thuật Ôtô, Kỹ thuật Tàu thủy)

D520120
D510205
D520122

A, A1

1/3,83

- Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

D510602

A, A1

1/2,90

- Kỹ thuật vật liệu (Vật liệu Polyme, Silicat, Kim loại)

D520309

A, A1

1/1,52

- Kỹ thuật trắc địa - bản đồ (Trắc địa; Địa chính; GIS- Hệ thống thông tin địa lý)

D520503

A, A1

1/0,42

- Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

D510105

A, A1

1/1

- Nhóm ngành Vật lý kỹ thuật - Cơ kỹ thuật (Vật lý kỹ thuật; Cơ kỹ thuật)

D520401
D520101

A, A1

1/1,81

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

- Bảo dưỡng công nghiệp (chương trình do các trường IUT của Pháp tài trợ – dự kiến được liên thông lên Đại học ngành Cơ khí- Kỹ thuật chế tạo)

C510505

A, A1

 

Chủ đề liên quan: