Tỷ lệ chọi 2014: Các trường thành viên ĐH Đà Nẵng

Cập nhật: 18/10/2023
Dưới đây là thống kê tỷ lệ chọi tuyển sinh 2014 (tính chung toàn trường) của các trường thành viên thuộc ĐH Đà Nẵng:

 

Trên trường

Chỉ tiêu

Hồ sơ ĐKDT

Tỷ lệ “chọi”

Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng

2.930

13.351

1 / 4,6

Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng

1.845

10.223

1 / 5,5

Trường ĐH Sư phạm Đà nẵng

1.885

12.846

1 / 6,8

Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng

1.600

7.405

1 / 4,6

Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum

500

323

1 / 0,6

Khoa Y Dược – ĐH Đà Nẵng

125

134

1 / 1,1

Trường CĐ Công nghệ thông tin

970

1.923

1 / 2

 

Số thí sinh nộp hồ sơ dự thi vào khối A chiếm số lượng lớn với 47,04%; khối D 24,36%; khối A1 13,51%; trong khi đó khối B và C chỉ chiếm 4,61-4,96%

Chủ đề liên quan: