Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam tuyển sinh bổ sung đại học chính quy năm 2023

Cập nhật: 29/01/2024
THÔNG BÁO

XÉT TUYỂN BỔ SUNG HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

(Dành cho thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023)
*******

1. Ngành xét tuyển bổ sung và điểm xét tuyển:

TT

Ngành đạo tạo hệ Đại học

Mã trường

Mã ngành

Tổ hợp

Điểm

xét tuyển

1

Điều dưỡng

THU

7720301

A00 (Toán, Lý, Hóa)

A01 (Toán, Lý, Anh)

B00 (Toán, Hóa, Sinh)

B08 (Toán, Sinh, Anh)

≥19

2

Kỹ thuật Phục hồi chức năng

7720603

≥19

3

Kỹ thuật Xét nghiệm y học

7720601

≥19

4

Kỹ thuật Hình ảnh y học

7720602

≥19

2. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: từ 25/08 ~ 04/10/2023

3. Hồ sơ xét tuyển:

- 01 Phiếu đăng ký xét tuyển bổ sung năm 2023 (Tải Phiếu tại đây)

- 01 Bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi – Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

- Bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời/Bằng tốt nghiệp THPT

4. Hình thức nộp hồ sơ:

Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung trực tiếp tại trường hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện về địa chỉ:

Phòng tuyển sinh Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam

Địa chỉ: ST-01, Khu đô thị Ecopark, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Hotline: 0869 809 088 hoặc 024 6664 0325

5. Thời gian thông báo kết quả: nhà trường sẽ liên hệ trực tiếp với từng thí sinh để thông báo

Ban tuyển sinh Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam

Chủ đề liên quan: