Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang

Cập nhật: 29/01/2024
 

Đã chuyển thành Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Hà Giang

(theo Quyết định số 456/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chủ đề liên quan: