HV CN BCVT Tp.HCM tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Cập nhật: 14/09/2023
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2023. Cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Đào tạo trình độ thạc sĩ nhằm giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành, chuyên ngành; tăng cường kiến thức liên ngành; có kiến thức chuyên sâu trong một lĩnh vực khoa học chuyên ngành hoặc kỹ năng vận dụng kiến thức đó vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành, chuyên ngành được đào tạo.

II. HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO:

1. Hình thức và thời gian đào tạo:

- Hình thức đào tạo: Chính quy

- Thời gian đào tạo: từ 1,5 đến 2,0 năm (theo từng chuyên ngành)

Chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ thạc sĩ của Học viện được triển khai theo định hướng ứng dụng.

2. Địa điểm đào tạo:

Tại Phía Bắc: Cơ sở đào tạo tại Hà Nội

Km10 đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024.33512254; Fax: 024.33829236

Tại Phía Nam: Cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh

Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp. Hồ Chi Minh

Điện thoại: 028.38297220; Fax: 028.38295092

III. CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO, MÔN XÉT TUYỂN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

Chuyên ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu (Dự kiến)

Môn xét tuyển (*)

BVH

BVS

Kỹ thuật viễn thông

8520208

71

20

Môn Cơ sở ngành

(Lựa chọn 01 môn trong 03 môn tương ứng với chuyên ngành)

Môn Chuyên ngành

(Lựa chọn 01 môn trong 03 môn tương ứng với chuyên ngành)

Kỹ thuật điện tử

8520203

21

 

Hệ thống thông tin

8480104

49

30

Khoa học máy tính

8480101

15

 

Quản trị kinh doanh

8340101

62

 

(*): Danh sách các môn xét tuyển tại Phụ lục 1 kèm theo Thông báo tuyển sinh này

Ghi chú: Tại Cơ sở Phía Nam, Học viện tổ chức tuyển sinh và đào tạo 02 chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông (20 chỉ tiêu), Hệ thống thông tin (30 chỉ tiêu).

>> XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO TUYỂN SINH TẠI ĐÂY

Tài liệu đính kèm:

1. mau_1__phieu_dang_ky_du_tuyen__1_.doc
2. mau_so_yeu_ly_lich__1_.doc
3. ph__l_c_iii.docx
4. phu_luc_i_mon_xet_tuyen_1.doc

Chủ đề liên quan: