Điểm chuẩn năm 2023 theo xét KQ thi TN THPT của Trường ĐH Khoa học XH và NV - ĐHQGHN

Cập nhật: 23/08/2023
 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo mức điểm trúng tuyển đại học chính quy phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT (100) năm 2023, cụ thể như sau:

TT

Tên ngành/Chương trình đào tạo

Mã ngành

Phương thức 100 (*)

A01

C00

D01

D04

D06

DD2

D78

1

Báo chí

QHX01

25.50

28.50

26.00

26.00

 

 

26.50

2

Chính trị học

QHX02

23.00

26.25

24.00

24.70

 

 

24.60

3

Công tác xã hội

QHX03

23.75

26.30

24.80

24.00

 

 

25.00

4

Đông Nam Á học

QHX04

22.75

 

24.75

 

 

 

25.10

5

Đông phương học

QHX05

 

28.50

25.55

25.50

 

 

26.50

6

Hàn Quốc học

QHX26

24.75

28.25

26.25

 

 

24.50

26.50

7

Hán Nôm

QHX06

 

25.75

24.15

25.00

 

 

24.50

8

Khoa học quản lý

QHX07

23.50

27.00

25.25

25.25

 

 

25.25

9

Lịch sử

QHX08

 

27.00

24.25

23.40

 

 

24.47

10

Lưu trữ học

QHX09

22.00

23.80

24.00

22.75

 

 

24.00

11

Ngôn ngữ học

QHX10

 

26.40

25.25

24.75

 

 

25.75

12

Nhân học

QHX11

22.00

25.25

24.15

22.00

 

 

24.20

13

Nhật Bản học

QHX12

 

 

25.50

 

24.00

 

25.75

14

Quan hệ công chúng

QHX13

 

28.78

26.75

26.20

 

 

27.50

15

Quản lý thông tin

QHX14

24.50

26.80

25.25

 

 

 

25.00

16

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

QHX15

25.50

 

26.00

 

 

 

26.40

17

Quản trị khách sạn

QHX16

25.00

 

25.50

 

 

 

25.50

18

Quản trị văn phòng

QHX17

25.00

27.00

25.25

25.50

 

 

25.75

19

Quốc tế học

QHX18

24.00

27.70

25.40

25.25

 

 

25.75

20

Tâm lý học

QHX19

27.00

28.00

27.00

25.50

 

 

27.25

21

Thông tin - Thư viện

QHX20

23.00

25.00

23.80

 

 

 

24.25

22

Tôn giáo học

QHX21

22.00

25.00

23.50

22.60

 

 

23.50

23

Triết học

QHX22

22.50

25.30

24.00

23.40

 

 

24.50

24

Văn hóa học

QHX27

 

26.30

24.60

23.50

 

 

24.60

25

Văn học

QHX23

 

26.80

25.75

24.50

 

 

25.75

26

Việt Nam học

QHX24

 

26.00

24.50

23.00

 

 

24.75

27

Xã hội học

QHX25

24.00

26.50

25.20

24.00

 

 

25.70

(*) Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023: Điểm trúng tuyển theo thang điểm 30 (không nhân hệ số) và đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực (nếu có). 
Trân trọng thông báo!

Chủ đề liên quan: