Điểm chuẩn NV2-2013: Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP HCM)

Cập nhật: 09/08/2023
 

STT

Mã ngành

Tên ngành

Khối thi

Điểm trúng tuyển

NV bổ sung

1

D480201

Công nghệ thông tin

A

19

A1

19

2

D520207

Kỹ thuật điện tử, truyền thông (điện tử - viễn thông)

A

17

A1

17

3

D520212

Kỹ thuật y sinh

A

22

A1

22

B

22

4

D420201

Công nghệ sinh học

A

21.5

A1

21.5

B

21.5

D1

21.5

5

D620305

Quản lý nguồn lợi thủy sản

A

16.5

A1

16.5

B

16.5

D1

16.5

6

D540101

Công nghệ thực phẩm

A

21

A1

21

B

21

7

D510602

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

A

19

A1

19

D1

19

8

D580208

Kỹ thuật xây dựng

A

17.5

A1

17.5

9

D340201

Tài chính ngân hàng

A

20

A1

20

D1

20

10

D460112

Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và quản trị rủi ro)

A

17

A1

17

Điểm chuẩn NV2 của các chương trình liên kết bằng điểm sàn

Chủ đề liên quan: