Điểm chuẩn NV2-2013: HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Cập nhật: 09/08/2023
Học viện Công nghệ Bưu  chính Viễn thông thông báo Điểm trúng  tuyển nguyện vọng bổ sung đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013 của  Học viện như sau:

 

1. Cơ sở phía Bắc - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (BVH)

Trình độ / Ngành đào tạo

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

(áp dụng cho HSPT-KV3)

Khối A,  A1

Khối D1

Đại học     (BVH)

-    KT Điện tử truyền thông

D520207

21,00

 

-    Công nghệ KT Điện, điện tử

D510301

20,50

-    Công nghệ thông tin

D480201

22,50

-    An toàn thông tin

D480202

21,00

-    Công nghệ đa phương tiện

D480203

21,00

22,00

-    Quản trị kinh doanh

D340101

21,00

22,00

-    Marketting

D340115

20,50

21,50

-    Kế toán

D340301

21,50

22,50

Cao đẳng

(BVH)

-    KT Điện tử truyền thông

C510302

13,00

 

-    Công nghệ thông tin

C480201

13,00

-    Quản trị kinh doanh

C340101

12,00

13,00

-    Kế toán

C340301

12,00

13,00

Ghi chú: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm)

 

2. Cơ sở phía Nam - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (BVS)

Trình độ / Ngành đào tạo

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

(áp dụng cho HSPT-KV3)

Khối A,     A1

Khối D1

Đại học

(BVS)

-    KT Điện tử truyền thông

D520207

19,50

 

-    Công nghệ KT Điện, điện tử

D510301

18,50

-    Công nghệ thông tin

D480201

19,00

-    Công nghệ đa phương tiện

D480203

19,00

20,00

-    Quản trị kinh doanh

D340101

19,00

20,00

-    Marketting

D340115

18,50

19,50

-    Kế toán

D340301

18,50

19,50

Cao đẳng

(BVS)

-    KT Điện tử truyền thông

C510302

11,50

 

-    Công nghệ thông tin

C480201

12,00

-    Quản trị kinh doanh

C340101

13,00

14,00

-    Kế toán

C340301

12,50

13,50

Ghi chú: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm)

 

- Thời  gian tổ chức nhập học: Ngày 22/9/2013.

- Học viện gửi Giấy báo nhập  học cho thí sinh trúng tuyển theo đường bưu điện (chuyển phát nhanh) tới địa  chỉ liên hệ ghi tại hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung của thí sinh.

- Trường hợp tới ngày nhập  học mà thí sinh trúng tuyển chưa nhận được Giấy báo nhập học, các thí sinh vẫn  tới trường đăng ký nhập học hoặc làm thủ tục nhập học theo thời gian trên.

 

Chủ đề liên quan: