Điểm chuẩn NV2-2013: ĐH KHXH&NV, ĐH Giáo dục, ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà Nội

Cập nhật: 10/08/2023
 

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG HN:

TT

Ngành tuyển sinh

Mã ngành

Mức điểm chuẩn NV2

C

D

1

 Chính trị học

D310201

23,5

21,5

2

 Hán Nôm

D220104

23

21

3

 Nhân học

D310302

22,5

21

4

 Thông tin học

D320201

22,5

21

5

 Triết học

D220301

22

21

 

Trường ĐH Giáo dục – ĐHQG HN:

TT

Ngành tuyển sinh

Mã ngành

Mức điểm chuẩn NV2

C

D

1

 Sư phạm Lịch sử

D140218

24,5

21

 

Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội:

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Điểm trúng tuyển NV2

Khối A

Khối A1

Khối D1

1

 Kinh tế

D310101

26

22

23

2

 Tài chính - Ngân hàng

D340201

26

22

23

3

 Kinh tế phát triển

D310104

25

21

22,5

 

(Thời gian nhập học: Từ 8 - 12 giờ ngày 17.9.2013)

 

Chủ đề liên quan: