Điểm chuẩn NV2 trường ĐH Mở Tp.HCM

Cập nhật: 09/09/2023
 

Trường ĐH Mở Tp.HCM thông báo điểm chuẩn nguyện vọng 2, kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2012 như sau:

 

1. Hệ Đại học:

Ngành đào tạo

Khối thi

Điểm chuẩn NV2

- Khoa học máy tính

A

15.5

A1

15.5

D1

15.5

- CNKT công trình XD

A

15.0

A1

15.0

- Công nghệ sinh học

A

17.0

A1

17.0

B

17.0

- Quản trị kinh doanh

A

18.5

A1

18.5

D1

18.5

- Kinh tế

A

18.0

A1

18.0

D1

18.0

- Tài chính  Ngân hàng

A

18.5

A1

18.5

D1

18.5

- Kế toán

A

18.0

A1

18.0

D1

18.0

- Hệ thống thông tin quản lý

A

15.0

A1

15.0

D1

15.0

- Luật kinh tế

A

18.0

A1

18.0

C

19.0

D1

18.0

- Xã hội học

A

14.5

A1

14.5

B

15.5

C

16.0

D1

15.0

D4

15.0

D6

15.0

- Công tác Xã hội

A

14.5

A1

14.5

B

15.5

C

16.0

D1

15.0

D4

15.0

D6

15.0

- Ngôn ngữ Trung Quốc

D1

15.5

D4

15.5

 

2. Hệ Cao đẳng:

Ngành đào tạo

Khối thi

Điểm chuẩn NV2

- Khoa học máy tính

A

12.5

A1

12.5

D1

12.5

- Công tác Xã hội

A

13.0

A1

13.0

B

13.5

C

13.5

D1

13.0

D4

13.0

D6

13.0

 

Chủ đề liên quan: