Điểm chuẩn NV2 trường ĐH Lao động xã hội

Cập nhật: 09/08/2023
 

HỆ ĐẠI HỌC

TT

Ngành

Khối

Điểm trúng tuyển NV2

Tại Hà Nội

Tại Sơn Tây

1

 

Quản trị nhân lực

 

D340404

A

18,5

15,5

C

22,5

20,0

D1

19,0

15,5

2

Kế toán

D340301

A

19,0

15,0

D1

19,5

15,0

3

Công tác xã hội

D760101

C

20,5

 

D1

17,5

 

 

HỆ CAO ĐẲNG

TT

Ngành

Khối

Điểm trúng tuyển NV2

Điểm ĐH

Điểm CĐ

1

 

Quản trị nhân lực

C340404

A

14,5

15,0

C

18,0

16,0

D1

14,5

15,0

2

Kế toán

C340301

A

14,5

15,5

D1

14,5

15,5

3

Công tác xã hội

C760101

C

15,0

16,0

D1

12,5

15,0

4

Bảo hiểm

C340202

A

13,0

15,0

C

17,5

18,0

D1

13,0

15,0

 

Ghi chú:

Điểm trúng tuyển bổ sung đợt 2 tính cho HSPT khu vực 3. Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 điểm, giữa hai khu vực ưu tiên kế tiếp là 0,5 điểm

Thời gian nhập học: Ngày 29/9 đến 30/9/2012

Chủ đề liên quan: