Điểm chuẩn NV2 trường ĐH Công nghiệp HN

Cập nhật: 09/08/2023
 

HỆ ĐẠI HỌC

Mã 
ngành

Khối

Tên ngành

Điểm chuẩn
NV2

D510302

A

- Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông

17,0

D480101

A

- Khoa học máy tính

16,0

D510206

A

- Công nghệ kỹ thuật Nhiệt

16,0

D540205

A

- Thiết kế Thời trang

15,5

D510401

A

- Công nghệ kỹ thuật Hoá học

15,0

D510401

B

- Công nghệ kỹ thuật Hoá học

16,0

D480104

A

- Hệ thống thông tin

16,5

D340102

A

- Quản trị kinh doanh Du lịch

17,5

D340102

D1

- Quản trị kinh doanh Du lịch

18,0

D480103

A

- Kỹ thuật phần mềm

16,5

D220113

D1

- Việt Nam học ( hướng dẫn du lịch )

16,5

 

HỆ CAO ĐẲNG

Mã 
ngành

Khối

Tên ngành

Điểm chuẩn
NV2

C510202

A

- Công nghệ chế tạo máy

11.5

C510203

A

- Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

12,5

C510205

A

- Công nghệ kĩ thuật ô tô

12,0

C510301

A

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

12,0

C510302

A

- Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

11,5

C480202

A

- Tin học ứng dụng

10,0

C340301

A

- Kế toán

13,0

C340301

D1

- Kế toán

13,5

C510206

A

- Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt

10,0

C340101

A

- Quản trị kinh doanh

12,0

C340101

D1

- Quản trị kinh doanh

12,5

C340201

A

- Tài chính ngân hàng

12,0

C340201

D1

- Tài chính ngân hàng

12,5

C540204

A,

- Công nghệ may

11,0

C540204

V,H

,B

- Công nghệ may

12,0

C540205

A

- Thiết kế thời trang

10,0

C540205

V,H

- Thiết kế thời trang

12,0

C540205

B

- Thiết kế thời trang

11,0

C510401

A

- Công nghệ kỹ thuật Hoá vô cơ

10,0

C510401

B

- Công nghệ kỹ thuật Hoá vô cơ

11,0

C510403

A

- Công nghệ kỹ thuật Hoá phân tích

10,0

C510403

B

- Công nghệ kỹ thuật Hoá phân tích

11,0

C510201

A

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Cơ điện)

11,5

 

Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng đợt 2 sẽ nhập học tại tại cơ sở I, cơ sở II vào ngày 30/09/2012 và cơ sở III vào ngày 03/10/2012. Những thí sinh trúng tuyển nếu không nhận được giấy triệu tập nhập học đăng ký tại Văn phòng tuyển sinh từ ngày 24/09/2012 đến ngày 28/09/2012 để được cấp lại.

 

Chủ đề liên quan: