Điểm chuẩn NV2 trường ĐH An Giang

Cập nhật: 08/09/2023
 

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Điểm chuẩn NV2

Chỉ tiêu NV3

A

Các ngành Đại học

 

 

 

 

1

Sư phạm Toán học

D140209

A, A1

13/13

 

2

Sư phạm Vật lý

D140211

A, A1

13/13

20

3

Sư phạm Hóa học

D140212

A

13

20

4

Sư phạm Ngữ văn

D140217

C

16,5

 

5

Sư phạm Lịch sử

D140218

C

14,5

10

6

Sư phạm Địa lý

D140219

C

14,5

10

7

Sư phạm Tiếng Anh (*)

D140231

A1 , D1

18/18,5

10

8

Giáo dục Chính trị

D140205

C

14,5

 

9

Tài chính Doanh nghiệp

D340203

A, A1, D1

14,5/14,5/15

 

10

Kế toán

D340301

A, A1, D1

15/15/15,5

 

11

Kinh tế Quốc tế

D340120

A, A1, D1

14/14/14,5

 

12

Quản trị Kinh doanh

D340101

A, A1, D1

15,5/15,5/16

 

13

Tài chính – Ngân hàng

D340201

A, A1, D1

16,5/16,5/17

 

14

Nuôi trồng Thủy sản

D620301

A, A1, B

13/13/14

50

15

Khoa học Cây trồng

D620110

A, A1, B

13/13/14

10

16

Phát triển Nông thôn

D620116

A, A1, B

13/13/14

10

17

Công nghệ Thông tin

D480201

A, A1, D1

13/13/13,5

10

18

Công nghệ Thực phẩm

D540101

A, A1, B

14/14/15

 

19

Công nghệ Sinh học

D420201

A, A1, B

13/13/14

10

20

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

D510406

A, A1, D1

13/13/13,5

10

21

Việt Nam học (Văn hóa Du lịch)

D220113

A, A1, D1

13/13,5

10

22

Ngôn ngữ Anh (*)

D220201

A1 , D1

18,5/19

10

B

Các ngành Cao đẳng:

 

 

 

 

1

Sư phạm Tiếng Anh (*)

C140231

A1 , D1

13/13,5

10

2

Giáo dục Tiểu học

C140202

A, A1,D1,C

13/13/13,5//14,5

 

3

Giáo dục Mầm non

C140201

M

13

 

4

Sư phạm Tin học

C140210

A, A1, D1

10/10/10,5

 

5

Nuôi trồng Thủy sản

C620301

A, A1, B

10/10/11

 

6

Khoa học Cây trồng

C620110

A, A1, B

11/12

 

7

Công nghệ Thực phẩm

C540102

A, A1, B

11/12

 

8

Công nghệ Thông tin

C480201

A, A1, D1

10/10,5

 

- (*) Nhân hệ số 2 môn tiếng Anh

- Thí sinh trúng tuyển nếu chưa nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi thì mang theo nộp để nhận giấy báo nhập học.

- Điểm nộp hồ sơ xét tuyển NV3 bằng điểm trúng tuyển NV2. Thí sinh nộp hồ sơ, nhà trường xét ngay đến khi đủ chỉ tiêu.

- Nộp hồ sơ từ 19/8/2012., hạn cuối cùng xét tuyển NV3 đến 17h00’ ngày 13/10/2012

 

Chủ đề liên quan: