Điểm chuẩn NV2: ĐH Kinh tế - Luật TPHCM, ĐH Luật TPHCM

Cập nhật: 09/08/2023
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

STT

NGÀNH

ĐIỂMCHUẨN KHỐI A, A1

ĐIỂM CHUẨN KHỐI D1

1

Kinh tế học

24

26

2

Kinh tế và quản lý công

25

27

3

Kế toán

26

28

4

Hệ thống thông tin quản lý

23

 

5

Kinh doanh quốc tế

26.5

28.5

6

Luật Kinh doanh

25.5

27.5

7

Luật Thương mại quốc tế

25.5

28.5

Điểm chuẩn trên là dành cho HSPT, khu vực 3. Điểm chênh lệch giữa các khu vực là 0,5 điểm; giữa các nhóm đối tượng ưu tiên là 1 điểm. Điểm chuẩn được xây dựng là điểm tổng 3 môn đã nhân hệ số 2 cho môn toán.

 

***

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM

STT

Khối thi

Điểm chuẩn

1

A1

18,0

2

A

19,0

3

C

20,5

4

D1,3

20,5

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng là 1,0 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5  điểm.

 

Chủ đề liên quan: