Điểm chuẩn NV2: ĐH GTVT TP.HCM, HV Hàng không

Cập nhật: 13/08/2023
 

ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM

Hệ Đại học chính quy:

TT

Ngành

Mã ngành

Điểm chuẩn NV2

(HSPT-KV3)

1

Khoa học hàng hải – Chuyên ngành: Điều khiển tàu biển

D840106 (101)

13.5

2

Khoa học hàng hải – Chuyên ngành: Vận hành khai thác máy tàu thủy

D840106 (102)

13.0

3

Kỹ thuật điện, điện tử – Chuyên ngành: Điện và tự động tàu thủy, Điện công nghiệp

D520201 (103)

15.5

4

Kỹ thuật điện tử, truyền thông – Chuyên ngành: Điện tử viễn thông

D520207 (104)

16.0

5

Kỹ thuật tàu thủy – Chuyên ngành: Thiết kế thân tàu thủy, Công nghệ đóng tàu thủy, Thiết bị năng lượng tàu thủy, Kỹ thuật công trình ngoài khơi

D520122 (107)

14.0

6

Truyền thông và mạng máy tính

D480102 (115)

15.0

Hệ cao đẳng chính quy

TT

Ngành

Mã ngành

Điểm chuẩn NV2

(HSPT-KV3)

1

Điều khiển tàu biển

C840107, (C65)

11.0

2

Vận hành khai thác máy tàu thủy

C840108, (C66)

10.5

3

Công nghệ thông tin

C480201, (C67)

12.0

4

Công nghệ kỹ thuật ô tô – Chuyên ngành: Cơ khí ô tô

C510205, (C68)

12.5

5

Khai thác vận tải – Chuyên ngành: Kinh tế vận tải biển

C840101, (C69)

13.5

 

 

HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Ngành

Khối thi

Điểm NV2

BẬC ĐẠI HỌC

 

 

 

Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

A

 

15,5

A1

D1

BẬC CAO ĐẲNG

 

 

 

Quản trị kinh doanh

A

 

13,5

A1

D1

Công nghệ kỹ thuậ điện tử - truyền thông

A

12,0

A1

 

Chủ đề liên quan: