Điểm chuẩn NV bổ sung vào ĐH Quảng Nam

Cập nhật: 09/08/2023
 

Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quảng Nam công bố điểm trúng tuyển NV2 vào các ngành ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2012 như sau:

1. Hệ Cao đẳng:

TT

Ngành tuyển sinh

Mã ngành

Khối

Điểm trúng tuyển

Kết quả
thi ĐH

Kết quả
thi CĐ

1

Sư phạm Địa lý (Địa -Sử)

C140219

C

13.5

14.5

2

Giáo dục Mầm non

C140201

M, D1

14.0

15.0

3

Sư phạm Ngữ văn

C140217

C

14.0

15.0

4

Việt Nam học

C220113

C

11.5

12.5

D1

10.5

11.5

5

Công tác Xã hội

C760101

C

11.5

12.5

D1

10.5

11.5

6

Tiếng Anh

C220201

D1

16.0 (môn Anh nhân hs 2)

17.0 (môn Anh nhân hs 2)

7

Công nghệ thông tin

C480201

A, A1

11.0

12.0

8

Kế toán

C340301

A, A1

12.0

13.0

D1

12.5

13.5

9

Tài chính - Ngân hàng

C340201

A, A1

11.0

12.0

D1

11.5

12.5

10

Quản trị kinh doanh

C340101

A, A1

10.5

11.5

D1

11.0

12.0

2. Hệ Đại học:

TT

Ngành

Mã ngành

Khối

Điểm trúng tuyển

1

Sư phạm Ngữ Văn

D140217

C

15.0

2

Giáo dục Tiểu học

D140202

A / C

15.0 / 16.0

3

Quản trị kinh doanh

D340101

A / A1 / D1

16.0 / 16.0 / 14.0

4

Kế toán

D340301

A / A1 / D1

15.5 / 15.5 / 14.5

5

Việt Nam học

D220113

C / D1

14.5 / 13.5

6

Công nghệ thông tin

D480201

A / A1

13.5 / 13.5

7

Sư phạm Sinh học (Sinh-KTNN)

D140213

B

15.0

8

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

18.0 (môn Anh hs 2)

Ghi chú: Điểm trúng tuyển ở trên dành cho học sinh phổ thông, khu vực 3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm).

Tất cả thí sinh trúng tuyển NV2 vào các ngành ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2012 sẽ được nhà trường gửi Giấy báo trúng tuyển và nhập học. Thời gian nhập học vào lúc 7g30 ngày 17/9/2012 tại Trung tâm Hội thảo – Trường Đại học Quảng Nam. Những TS đến nhập học trễ quá 5 ngày kể từ ngày nhập học được quy định ở trên sẽ không được tiếp nhận vào học tại trường Đại học Quảng Nam.

 

Điểm trúng tuyển nguyện vọng 3

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quảng Nam công bố điểm trúng tuyển NV3 vào các ngành ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2012 như sau:

1. Hệ Cao đẳng:

TT

Ngành tuyển sinh

Mã ngành

Khối

Điểm trúng tuyển

Kết quả
thi ĐH

Kết quả
thi CĐ

1

Việt Nam học

C220113

C

13.0

14.0

D1

12.0

13.0

2

Công tác Xã hội

C760101

C

11.5

12.5

D1

10.5

11.5

2. Hệ Đại học:

TT

Ngành

Mã ngành

Khối

Điểm trúng tuyển

1

Việt Nam học

D220113

C

14.5

D1

13.5

 

Chủ đề liên quan: