Đề thi và gợi ý làm bài tuyển sinh lớp 10 môn Văn ở Hà Nội và TP.HCM

Cập nhật: 13/08/2023
* Đề thi môn Văn tuyển sinh lớp 10 tại Tp.HCM (Buổi sáng ngày 11/06/2015):

 

* Xem gợi ý làm bài môn văn tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM   TẠi ĐÂY

 

* Đề thi môn Văn tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội (Buổi sáng ngày 11/06/2015):

 

* Xem gợi ý làm bài môn văn tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội     TẠI ĐÂY

Chủ đề liên quan: