Đại học Cần Thơ tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2023

Cập nhật: 17/10/2023
Trường Đại học Cần Thơ thông báo tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2023:

 

- XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO

 

Các vấn đề liên quan đến công tác tuyển sinh, thí sinh liên hệ trực tiếp Đơn vị liên kết (nơi phát hành và nhận hồ sơ); hoặc Trung tâm Liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ; Khu 2, đường 3/2, Q. Ninh Kiều - Tp. Cần Thơ; Điện thoại số: 0292 3734 370 - 3831 634; Di động: 0943.046.316 (Ô. Chiến); Email: nvchien@ctu.edu.vn; Website: ctc.ctu.edu.vn.

Chủ đề liên quan: