ĐH Nha Trang tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2023

Cập nhật: 16/09/2023
Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023, như sau:

I. Mục tiêu, ngành đào tạo, hình thức đào tạo

1. 1. Mục tiêu đào tạo

- Đào tạo các cán bộ khoa học, cán bộ nghiên cứu, nhà kinh tế, nhà hoạch định chính sách đang hoặc sẽ làm việc trong các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy và kinh doanh tại các trường, viện nghiên cứu, cơ quan quản lý, doanh nghiệp.

- Sau khi hoàn thành chương trình người học sẽ có cơ sở lý luận triết học áp dụng cho công việc học tập, nghiên cứu thuộc lĩnh vực đào tạo; vận dụng các kiến thức hiện đại về phương pháp luận khoa học, khoa học quản trị, quản lý và kinh tế để phát triển nghề nghiệp; có trách nhiệm trong công việc, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. Có cơ hội học tập và nghiên cứu lên các trình độ cao hơn.

1. 2. Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh

TT

Ngành/Chuyên ngành

Định hướng CTĐT

Chỉ tiêu

1

Công nghệ thực phẩm

Định hướng nghiên cứu

20

2

Công nghệ chế biến thủy sản

Định hướng nghiên cứu

20

3

Công nghệ sau thu hoạch

Định hướng nghiên cứu

15

4

Kỹ thuật ô tô

Định hướng nghiên cứu

15

5

Kỹ thuật tàu thủy

Định hướng nghiên cứu

15

6

Kỹ thuật cơ khí động lực

Định hướng nghiên cứu

15

7

Kỹ thuật cơ khí

Định hướng nghiên cứu

20

-

Chuyên ngành Kỹ thuật chế tạo

Định hướng nghiên cứu

 

-

Chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh

Định hướng nghiên cứu

 

8

Công nghệ thông tin

Định hướng ứng dụng

20

9

Nuôi trồng thủy sản

Định hướng ứng dụng

25

-

Nuôi trồng thủy sản

(chương trình đào tạo bằng tiếng Anh)

Định hướng ứng dụng

 

10

Khai thác thủy sản

Định hướng ứng dụng

15

11

Quản lý thủy sản

Định hướng ứng dụng

40

12

Công nghệ sinh học

Định hướng ứng dụng

20

13

Quản lý kinh tế

Định hướng ứng dụng

55

14

Kế toán

Định hướng ứng dụng

35

15

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Định hướng ứng dụng

30

16

Quản trị kinh doanh

Định hướng nghiên cứu

và định hướng ứng dụng

45

17

Kinh tế phát triển

Định hướng nghiên cứu

và định hướng ứng dụng

20

1.3. Thời gian và hình thức đào tạo

- Thời gian đào tạo: 02 năm/tổng thời lượng chương trình 60 tín chỉ (bao gồm thời gian thực hiện đồ án tốt nghiệp hoặc luận văn tốt nghiệp).

- Hình thức đào tạo: chính quy không tập trung (thời khóa biểu được bố trí vào các ngày Thứ 7 và Chủ nhật trong tuần). Kết hợp linh hoạt hình thức đào tạo trực tiếp và trực tuyến theo quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường.

II. Điều kiện dự tuyển, phương thức tuyển sinh, thời gian xét tuyển

2.1. Đối tượng và điều kiện dự tuyển

a) Người dự tuyển đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành đúng, ngành gần và phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển; đối với chương trình thạc sĩ định hướng nghiên cứu yêu cầu hạng tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu.

b) Người dự tuyển có bằng đại học ngành khác nhưng có nền tảng nhất định về quản lý và có vị trí công tác liên quan đến lĩnh vực của chương trình thạc sĩ dự tuyển thuộc nhóm kinh doanh, quản lý phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này.

c) Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Ứng viên đạt điều kiện đầu vào ngoại ngữ khi đạt một trong các điều kiện sau đây:

- Các thí sinh tốt nghiệp đại học mà chuẩn đầu ra ngoại ngữ được công bố trong chương trình đại học là bậc 3 (B1) trong thời gian không quá 24 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển.

- Các thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ (bằng 2 tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác như Đức, Nga, Pháp, Trung…)

- Có một trong các chứng chỉ quốc tế còn hiệu lực tính tới ngày đăng ký dự tuyển (xem Phụ lục 2)

- Có chứng chỉ B1 (bậc 3) trở lên còn hiệu lực do các đơn vị tổ chức thi tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc do Bộ GD&ĐT cấp phép (xem Phụ lục 3).

Các đối tượng dự thi có năng lực ngoại ngữ bậc 3 trở lên quy định tại điểm c của mục 4 nói tên sẽ được miễn thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào.

2.2. Phương thức tuyển sinh

- Xét tuyển thông qua qua hồ sơ dự tuyển: dựa vào xếp loại tốt nghiệp, bảng điểm đại học, năng lực ngoại ngữ, lý lịch (CV), bài luận cá nhân và các chế độ ưu tiên khác (nếu có).

- Các thí sinh (ứng viên) chưa đủ năng lực ngoại ngữ đầu vào từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ tại Phụ lục 2 phải tham gia đánh giá năng lực tiếng Anh do Nhà trường tổ chức.

2.3. Thời gian xét tuyển

TT

Nội dung

Đợt 1

Đợt 2

1

Hạn nộp hồ sơ

10/3/2023

15/9/2023

2

Đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào (*)

26/3/2023

24/9/2023

3

Thời gian xét tuyển hồ sơ

10-15/4/2023

09-14/10/2023

(*) Áp dụng đối với các ứng viên chưa có chứng chỉ tiếng Anh bậc 3

III. Hồ sơ dự tuyển

3.1. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu)

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương;

- 02 (hai) bản sao bằng tốt nghiệp đại học và 01 (một) bản sao bảng điểm đại học có chứng thực;

- 02 (hai) bản sao các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ có chứng thực;

- 01 (một) bản sao căn cước công dân hoặc chứng minh thư (đối với ứng viên Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (đối với ứng viên nước ngoài) có chứng thực;

- 03 ảnh chân dung 3x4  được chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ (ghi họ tên, ngày sinh vào sau ảnh, để trong 1 phong bì);

- Bài luận cá nhân (hướng dẫn tại Phụ lục 1)

- Minh chứng về kinh nghiệm và thâm niên công tác (nếu là đối tượng ngành khác với ngành dự tuyển);

- Minh chứng về các đối tượng ưu tiên (nếu có);

3.2. Lệ phí tuyển sinh:

- Lệ phí đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào: 600.000đ/thí sinh.

- Lệ phí xét tuyển: 1.100.000đ/thí sinh.

IV. Học phí

- Học phí tạm thu năm học 2022-2023:

+ Khối ngành du lịch, kinh doanh và quản lý: 500.000đ/tín chỉ

+ Khối ngành công nghệ, kỹ thuật, thủy sản: 600.000đ/tín chỉ

** Địa chỉ đăng ký thông tin dự tuyển

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct10PvUk23ilsVUp9DAAFAZRSj86n_BSN8cd1h_290UU682A/viewform?usp=share_link

** Đăng ký ôn và thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiDxRoIIOf2HbHNU1TBeUgl6njnsCrnVQKBwqNtXTD_JqsAQ/viewform?usp=sharing

Các lưu ý khác

- Đối với chương trình định hướng nghiên cứu:

+ Hạng tốt nghiệp trình độ đại học phải từ loại khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu.

+ Chương trình đào tạo bao gồm 60 tín chỉ, trong đó có 12 tín chỉ nghiên cứu khoa học và 15 tín chỉ luận văn tốt nghiệp.

- Đối với chương trình định hướng ứng dụng: chương trình đào tạo gồm 60 tín chỉ, trong đó có 6 tín chỉ thực tập, trải nghiệm thực tế và 9 tín chỉ đề án hoặc đồ án tốt nghiệp (không làm luận văn).

- Chương trình đào tạo: chi tiết về khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, xem tại địa chỉ: https://pdtsaudaihoc.ntu.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-thac-si .

- Danh mục ngành đúng, ngành gần, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi và danh mục học phần bổ sung kiến thức (xem Phụ lục 4 & 5).

- Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành (Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, ban hành tại Quyết định số 01/VBHN-BGDĐT ngày 08/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Mẫu hồ sơ đăng ký dự thi, các đối trượng ưu tiên, các học phần bổ sung kiến thức, chương trình đào tạo… có trên website: https://pdtsaudaihoc.ntu.edu.vn/Tuyen-sinh/Thong-bao-tuyen-sinh-thac-si;

- Địa chỉ liên hệ, nộp hồ sơ và lệ phí: Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Nha Trang, Phòng 301, Toà nhà Đa năng, Số 02 Tôn Thất Tùng, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, ĐT: 0258.6262966, Email: saudaihoc@ntu.edu.vn.

>> XEM PHỤ LỤC TUYỂN SINH TẠI ĐÂY.

 

Chủ đề liên quan: