ĐH Ngoại thương tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2023

Cập nhật: 14/09/2023
 

Trường ĐH Ngoại thương thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học đợt 2 năm 2023.

 

>> THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2023

>> THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ ĐỢT 2 NĂM 2023

 

Chủ đề liên quan: