ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Cập nhật: 07/09/2023
 

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2023 – đợt 3

(Địa chỉ trang website: https://sdh.hcmus.edu.vn/)
*******

Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 – đợt 3 như sau:

1. DANH SÁCH CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN, CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN: (phụ lục 1)

2. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN: Ứng viên đăng ký xét tuyển trình độ thạc sĩ phải thỏa các điều kiện sau đây:

2.1 Về văn bằng tốt nghiệp đại học:

Ứng viên là người tốt nghiệp trình độ đại học ngành đúng (phụ lục 2), ngành phù hợp (phụ lục 3) với ngành đăng ký xét tuyển trình độ thạc sĩ và phải thỏa một trong các điều kiện sau:

>> XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO TUYỂN SINH TẠI ĐÂY <<

 

Chủ đề liên quan: