ĐH Điện lực tuyển sinh liên thông ĐH hệ VLVH năm 2023

Cập nhật: 05/09/2023
THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG VLVH NĂM 2023

Trường Đại học Điện lực thông báo tuyển sinh hệ đào tạo liên thông VLVH năm 2023 như sau:

XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO TUYỂN SINH TẠI ĐÂY

Chủ đề liên quan: