Tỷ lệ chọi 2014: ĐH ĐÀ NẴNG (Phân hiệu Kon Tum, Khoa Y Dược)

Cập nhật: 18/10/2023
 

Mã ngành

Tên Ngành

SLĐKDT

Chỉ tiêu

Tỷ lệ 'chọi'

 Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum (DDP)

278

650

0,43

C340301

Kế toán

 

50

 

C420201

Công nghệ sinh học

 

50

 

C510102

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

4

50

0,08

D140202

Giáo dục Tiểu học

59

50

1,18

D340101

Quản trị kinh doanh

34

50

0,68

D340103

Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành

15

50

0,30

D340121

Kinh doanh thương mại

11

50

0,22

D340301

Kế toán bậc đại học

54

50

1,08

D340302

Kiểm toán

25

50

0,50

D480201

Công nghệ thông tin

14

50

0,28

D520201

Kĩ thuật điện, điện tử

18

50

0,36

D580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

20

50

0,40

D580301

Kinh tế xây dựng

24

50

0,48

 

 

Mã ngành

Tên Ngành

SLĐKDT

Chỉ tiêu

Tỷ lệ 'chọi'

Khoa Y Dược, ĐH Đà Nẵng:

 

 

 

D720501

Cử nhân điều dưỡng

123

125

0,98

 

Chủ đề liên quan: