HV Thanh Thiếu niên VN tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ năm 2023

Cập nhật: 08/09/2023
 

Học viện Thanh Thiếu niên Việt nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2023 như sau:

 

>> XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2023 TẠI ĐÂY

>> TẢI PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN THẠC SĨ TẠI ĐÂY

 

Chủ đề liên quan: