HV Hành chính Quốc gia tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ đợt 1 năm 2023

Cập nhật: 13/09/2023
 

Học viện Hành chính Quốc gia ban hành Thông báo số 1186/TB-HCQG ngày 20 tháng 6 năm 2023 về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023

Theo đó Học viện Hành chính Quốc gia tuyển sinh đào tạo 07 ngành học:
1. Ngành Quản lý công: Đào tạo theo định hướng nghiên cứu; Đào tạo theo định hướng ứng dụng
2. Ngành Luật hiến pháp và luật hành chính: Đào tạo theo định hướng nghiên cứu; Đào tạo theo định hướng ứng dụng
3. Ngành Chính sách công: Đào tạo theo định hướng ứng dụng
4. Ngành Quản lý kinh tế: Đào tạo theo định hướng ứng dụng
5. Ngành Tài chính - Ngân hàng: Đào tạo theo định hướng ứng dụng
6. Ngành Quản lý văn hóa: Đào tạo theo định hướng ứng dụng
7. Ngành Lưu trữ học: Đào tạo theo định hướng ứng dụng
Thí sinh đăng ký học bổ sung kiến thức tại đường link: https://tinyurl.com/dangkybskt2023
Thí sinh đăng ký dự tuyển tại đường link: https://tinyurl.com/dangkydutuyenthacsi
Tải hồ sơ tại đường link: https://tinyurl.com/hosothacsi
Website: https://www1.napa.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/HVHCquocgiatuyensinhsaudaihoc
Fanpage: https://www.facebook.com/tuyensinhhocvienhanhchinhquocgia

 

>> XEM THÔNG TIN CHI TIẾT TẠI ĐÂY <<

 

Chủ đề liên quan: