Điểm chuẩn NV2-2013: Trường ĐH Tài nguyên Môi trường TP.HCM

Cập nhật: 12/08/2023
Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2013 vào các ngành và chương trình đào tạo của trường như sau:

Tên ngành

Mã ngành

Điểm trúng tuyển NVBS đợt 1

Hệ Đại học

 

 

Địa chất học

D440201

A, A1:16,5,  B:19,0

Thủy văn

D440224

A, A1:15,5 , B:17,5. D1:16,0

Kỹ thuật trắc địa-bản đồ

D520503

A, A1:15,0 , B:16,5

Công nghệ thông tin

D480201

A, A1:13,5 , D1:14,0

Cấp thoát nước

D110104

A, A1:13,5

Hệ Cao đẳng

 

 

Khí tượng học

C440221

A, A1:10,0 , B:11,0 , D1:10,0

Công nghệ kỹ thuật môi trường

C510406

A, A1:13,0 , B:14,0

Công nghệ kỹ thuật trắc địa (chuyên ngành Trắc địa-Địa chính)

C515902

A, A1:10,0 , B:11,0

Quản lý đất đai

C850103

A, A1:13,5 , B:15,0 , D1:14,0

Thủy văn

C440224

A, A1:10,0 , B:11,0 , D1:10,0

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành Cấp thoát nước)

C510102

A, A1:10,0

Hệ thống thông tin

C440104

A, A1, D1: 10,0

Tin học ứng dụng

C480202

A, A1, D1: 10,5

Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh bất động sản, Quản trị kinh doanh tổng hợp)

C340101

A, A1, D1: 12,5

Công nghệ kỹ thuật địa chất

C515901

A, A1:10,0 , B:11,0

- Điểm chuẩn trên xác định cho đối tượng HSPT – KV3

- Các nhóm ưu tiên cách nhau 1 điểm. Các khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm

 

Xem thông báo hướng dẫn thủ tục nhập học đối với thí sinh trung tuyển nguyện vọng bổ sung:

TẠI ĐÂY

 

Chủ đề liên quan: