Điểm chuẩn NV2 trường ĐH Lâm nghiệp VN

Cập nhật: 09/09/2023
 

1. Điểm chuẩn NV bổ sung đợt 2:

Điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng cho xét tuyển bổ sung đợt 2 đối với khối A, A1 là 13 - 14 điểm, khối D1 là 13,5 - 15 điểm, khối B là 14 - 17 điểm, khối V là 16 điểm.

Ngành đào tạo đại học tại ĐHLN Hà Nội

Khối thi

Điểm chuẩn xét tuyển

bổ sung đợt 2 năm 2012

- Công nghệ sinh học

A

14

- Khoa học môi trường

- Quản lý tài nguyên thiên nhiên

(đào tạo bằng tiếng Anh)

- Công nghệ sinh học

B

17,0

- Khoa học môi trường

B

15,0

- Quản lý tài nguyên thiên nhiên

(đào tạo bằng tiếng Anh)

B, D1

15,0

- Kiến trúc cảnh quan

V

16,0

- Lâm nghiệp đô thị

V

16,0

- Thiết kế nội thất

V

16,0

- Kỹ thuật công trình xây dựng

V

16,0

- Các ngành và khối thi còn lại

A, A1, B, D1

Bằng điểm sàn theo quy định của Bộ GD &ĐT

2. Thời gian, địa điểm, qui trình nhập học

- Thí sinh trúng tuyển ở lần xét tuyển bổ sung đợt 2, nhập học vào ngày 22/9/2012. Giấy báo trúng tuyển đã gửi thí sinh từ ngày 16/9/2012 qua đường bưu điện.

- Địa điểm đón tiếp thí sinh làm thủ tục nhập học: Hội trường lớn G6 - Đại học Lâm nghiệp - Xuân Mai - Hà Nội.

- Qui trình nhập học được đăng tải trên Website của trường ĐHLN, mục THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2012.

 

3. Chỉ tiêu, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 3 năm 2012:

Tổng chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đối với bậc đại học là 560. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 3 là từ mức điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1 trở lên của từng ngành và khối thi tương ứng (bằng mức điểm chuẩn trúng tuyển đối với xét tuyển bổ sung đợt 2, ngày 16 tháng 9 năm 2012).

TT

Tên ngành đào tạo đại học


ngành

Chỉ
tiêu

Khối thi

xét tuyển

1

- Công nghệ sinh học

D420201

30

A, B

2

- Khoa học môi trường

D440301

20

A, B

3

- Quản lý tài nguyên thiên nhiên

(đào tạo bằng tiếng Anh)

D850101

20

A, A1, B, D1

4

- Quản lý tài nguyên thiên nhiên

(đào tạo bằng tiếng Việt)

D850101

10

A, A1, B, D1

5

- Thiết kế nội thất

D210405

20

A, A1, V

6

- Kiến trúc cảnh quan

D580110

30

A, V

7

- Kỹ thuật công trình xây dựng

D580201

10

A, A1, V

8

- Lâm nghiệp đô thị

D620202

15

A, B, V

9

- Kinh tế

D310101

20

A, A1, D1

10

- Quản trị kinh doanh

D340101

20

A, A1, D1

11

- Kế toán

D340301

20

A; A1, D1

12

- Hệ thống thông tin

D480104

30

A, A1, D1

13

- Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

D510203

45

A, A1

14

- Công thôn

D510210

45

A, A1

15

- Kỹ thuật cơ khí

D520103

45

A, A1

16

- Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ)

D540301

30

A, A1, B

17

- Khuyến nông

D620102

30

A, B, D1

18

- Kinh tế Nông nghiệp

D620115

30

A, A1, D1

19

- Lâm sinh

D620205

50

A, B

20

- Quản lý tài nguyên rừng (kiểm lâm)

D620211

20

A, B

21

- Quản lý đất đai

D850103

20

A, A1, B, D1

Tổng chỉ tiêu

560

 

4. Hồ sơ xét tuyển bổ sung

- Giấy chứng nhận điểm (bản chính có dấu đỏ hoặc bản phôtô công chứng);

- 01 phong bì (kèm theo) ghi rõ địa chỉ người nhận kết quả xét tuyển và số điện thoại;

- Lệ phí xét tuyển: 15.000 đồng.

- Hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại trường Đại học Lâm nghiệp, theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

- Khi nhập học, thí sinh phải nộp bản chính có dấu đỏ.

3. Thời hạn nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 3, thời gian công bố kết quả xét tuyển và thời gian thí sinh nhập học

Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển

Thời gian công bố kết quả xét tuyển

Thời gian nhập học

Từ 17 - 28/9/2012

Ngày 29/9/2012

Ngày 06/10/2012

 

Chủ đề liên quan: