Điểm chuẩn NV2: HV Báo chí và Tuyên truyền, ĐHSP Hà Nội

Cập nhật: 09/08/2023
 

HỌC VIỆN BÁO CHÍ TUYÊN TRUYỀN

TT

Ngành

ngành

Mã chuyên ngành

Khối C

Khối D1

1

Quản lý văn hóa tư tưởng

D310201

530

21,0

19,0

2

Quản lý xã hội

D310201

532

21,5

 

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

D310201

533

20,5

19,0

4

Giáo dục lý luận chính trị

D310201

534

19,0

18,0

5

Văn hóa và phát triển

D310201

535

21,0

20,0

6

Khoa học quản lý nhà nước

D310201

537

22,0

20,0

7

Triết học Mác Lê Nin

D220301

524

20,5

18,5

8

Chủ nghĩa xã hội khoa học

D220301

525

20,5

17,5

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

1.  Điểm chuẩn tuyển bổ sung:

STT

Ngành

Điểm chuẩn

1.

D140210

Sư phạm Tin học

16

2.

D140214

SP Kĩ thuật Công nghiệp

15

3.

D480201

Công nghệ thông tin

16

4.

D460101

Toán học

19.5

5.

D310403

Tâm lí giáo dục

17.5

6.

D760101

Công tác xã hội

18.5

7.

D140205QP

GD Chính trị - GD Quốc phòng

16.5

8.

D550330

Văn học

20

9.

D140204

Giáo dục công dân

18.5

10.

D140233

Sư phạm tiếng Pháp

26

11.

D310201

Sư phạm Triết học

20

12.

C510504

CN Thiết bị trường học

A, A1: 10.  B: 11

2.  Các ngành tiếp tục xét tuyển bổ sung đợt 3 :

STT

Ngành

Điểm xét tuyển

Số lượng

1.

D140214

SP Kĩ thuật Công nghiệp

15

40

2.

C510504

CN Thiết bị trường học

A, A1: 10.  B: 11

60

Thời hạn nộp hồ sơ xét tuyển: Từ 14/9/2012 đến hết ngày 25/9/2012.

 

Chủ đề liên quan: