Điểm chuẩn NV bổ sung: ĐH Phú Yên

Cập nhật: 09/08/2023
Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn

NV2

Chỉ tiêu

NV3

Bậc Đại học

 

 

 

 

Giáo dục Mầm non

D140201

M

16.0

 

Giáo dục Tiểu học

 

D140202

A, A1

15.0

 

C

16.5

 

D1

15.5

 

Sư phạm Tin học

D140210

A,A1

13.0

5

D1

13.5

5

Sư phạm Toán học

D140209

A,A1

14.5

 

B

15.5

 

Sư phạm Ngữ văn

D140217

C

15.0

 

D1

14.0

 

Sư phạm Sinh học

D140213

A,A1

13.0

5

B

14.0

5

Sư phạm tiếng Anh

D140231

D1

14.0

 

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

13.5

10

Bậc Cao đẳng

 

 

 

 

Giáo dục Tiểu học

C140202

A,A1

13.0

 

C

14.5

 

D1

13.5

 

Giáo dục Mầm non

C140201

M

14.5

 

Giáo dục công dân (Chuyên ngành GDCD-Công tác Đội)

C140204

C

11.5

10

D1

10.5

Giáo dục thể chất (CN: GDTC-Sinh)

C140206

T

11.0

10

Sư phạm Toán học

C140209

A,A1

12.0

 

D1

12.5

 

Sư phạm Tin học

C140210

A,A1

10.0

10

D

10.5

Sư phạm Hóa học (CN: Hóa-Lý)

C140212

A,A1

12.5

 

B

13.0

 

Sư phạm Ngữ văn

C140217

C

13.0

 

D1

12.0

 

Sư phạm Địa lý

C140219

A,A1

11.5

 

C

12.5

 

Sư phạm Âm nhạc (Chuyên ngành Âm nhạc-Công tác Đội)

C140221

N

11.5

10

Sư phạm Mỹ thuật (Chuyên ngành Mỹ thuật-Công tác Đội

C140222

H

11.5

10

Sư phạm tiếng Anh (Chuyên ngành tiếng Anh Tiểu học)

C140231

D1

12.0

 

Tin học ứng dụng

C480202

A,A1

10.0

10

D

10.5

Chăn nuôi (Chuyên ngành Chăn nuôi-Thú y)

C620105

A,A1

10.0

10

B

11.0

Lâm nghiệp

C620201

A,A1

10.0

10

B

11.0

Kế toán

C340301

A,A1

10.0

10

D1

10.5

Quản trị kinh doanh

C340101

A,A1

10.0

10

D1

10.5

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

A,A1

10.0

10

D1

10.5

Các thí sinh sử dụng điểm thi đại học khối N, H, T đăng ký xét tuyển các ngành khối N, H, T trình độ CĐ đạt từ điểm sàn cao đẳng trở lên đạt xét tuyển, không phải qua thi tuyển các môn năng khiếu.

Các thí sinh có điểm thi đại học các khối B, C, có nguyện vọng đăng ký vào các ngành năng khiếu, trình độ cao đẳng lấy điểm thi các môn tương ứng làm cơ sở xét tuyển: Sư phạm Âm nhạc - CTĐ: điểm môn Văn khối C ; Sư phạm Mỹ thuật - CTĐ: Điểm môn Văn khối C; Giáo dục Thể chất - Sinh: Điểm Toán, Sinh khối B phải dự thi các môn năng khiếu theo quy định của khối thi vào ngày 29-9-2012 tại Trường Đại học Phú Yên mới được xét tuyển.

 

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển NV3 vào các ngành đại học, cao đẳng từ ngày 12-9 đến 27-9-2012. Hồ sơ xét tuyển NV3 được gởi qua bưu điện hoặc gởi trực tiếp, gồm:

+ Giấy chứng nhận điểm thi ĐH (bản có dấu đỏ hoặc bản photo đã công chứng) của trường tổ chức thi.

+ Lệ phí xét tuyển: 15.000 đồng/thí sinh.

+ Bì thư ghi địa chỉ liên hệ của thí sinh, đã dán sẵn tem. 

- Đối với các ngành năng khiếu, trình độ cao đẳng, điểm đăng ký xét tuyển NV3 là điểm thi đại học các khối thi tương ứng hoặc điểm thi các môn.

+ Nếu có điểm thi đại học các khối thi N, H, T đạt từ điểm sàn cao đẳng trở lên, thí sinh gởi Giấy chứng nhận điểm thi để xét tuyển, không phải qua thi tuyển các môn năng khiếu.

+ Nếu thí sinh có điểm thi đại học các khối B, C, D, M có nguyện vọng đăng ký vào các ngành năng khiếu, trình độ cao đẳng thì lấy điểm thi các môn tương ứng làm cơ sở xét tuyển: Sư phạm Âm nhạc – CTĐ: điểm môn Văn khối C, D, M; Sư phạm Mỹ thuật – CTĐ: Điểm môn Văn khối C, D, M; Giáo dục Thể chất – Sinh: Điểm Toán, Sinh khối B. Ngoài ra, thí sinh còn phải dự thi các môn năng khiếu theo quy định của khối thi vào ngày 29-9-2012 tại Trường Đại học Phú Yên:

* Ngành Sư phạm Âm nhạc - CTĐ: Hát, Thẩm âm - Tiết tấu.

* Ngành Sư phạm Mỹ thuật - CTĐ: Hình họa, Trang trí.

* Ngành Giáo dục Thể chất- Sinh: Năng khiếu thể thao.

- Nơi nhận hồ sơ xét tuyển NV3: Phòng Đào tạo Trường đại học Phú Yên, 18 Trần Phú, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 057.3843119. Website: www.pyu.edu.vn.  

 

Chủ đề liên quan: