ĐH Hà Nội tuyển sinh sau đại học năm 2023

Cập nhật: 06/09/2023
 

Trường Đại học Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2023 cụ thể như sau:

I. Chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh, thời gian đào tạo:

Trình độ/ Chương trình đào tạo

Chỉ tiêu

Phương thức tuyển sinh

Thời gian đào tạo

Hình thức đào tạo

Ghi chú

Thạc sĩ:

- Ngôn ngữ Anh

- Ngôn ngữ Nga

- Ngôn ngữ Pháp

- Ngôn ngữ Trung Quốc

- Ngôn ngữ Nhật

- Ngôn ngữ Việt Nam

- Quản trị Kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh)

 

50

20

20

20

20

24

20

20

 

 

 

 

Xét tuyển kết hợp thi tuyển

2 năm đối với CTĐT định hướng nghiên cứu;

1,5 năm đối với CTĐT định hướng ứng dụng

 

Chính quy

Trường Đại học Hà Nội cấp bằng

- Chính sách công:

+ Chương trình dạy bằng tiếng Anh:

Định hướng ứng dụng

Định hướng nghiên cứu

  + Chương trình dạy bằng tiếng Việt:

Định hướng ứng dụng

Định hướng nghiên cứu

 

Tiến sĩ:

- Ngôn ngữ Nga

- Ngôn ngữ Pháp

- Ngôn ngữ Anh

 

10

5

15

Xét tuyển

 

 

3 năm

Chính quy

Trường Đại học Hà Nội cấp bằng

Thạc sĩ:

- Ngôn ngữ Pháp (Trường ĐHHN cấp bằng) và Ngôn ngữ - Văn học Pháp và Latinh (ĐH Công giáo Louvain, Vương quốc Bỉ cấp bằng).

- Ngôn ngữ Nhật (Trường ĐHHN cấp bằng) và Ngôn ngữ Văn hóa Nhật (ĐH Nữ sinh Nara, Nhật Bản cấp bằng).

 

15

 

6

 

Xét tuyển kết hợp thi tuyển

 

 

 

2 năm

Liên kết đào tạo

Cấp song bằng

Tiến sĩ:

- Ngôn ngữ Pháp (Trường ĐHHN cấp bằng) và Ngôn ngữ - Văn học Pháp và Latinh (ĐH Công giáo Louvain cấp bằng).

 

5

 

Xét tuyển

 

 

3 năm

Liên kết đào tạo

Cấp song bằng

 

>> XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2023 TẠI ĐÂY<<

Chủ đề liên quan: