Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Cập nhật: 29/01/2024 icon
 

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023
*********

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Mã trường: KSA

Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 230 082, Ext 121, 122

Hotline: 0902 230 082; 0941 230 082

Website: www.tuyensinh.ueh.edu.vn

E-mail: [email protected]

Facebook: www.facebook.com/tvts.ueh/

Phân hiệu trường ĐH Kinh tế TPHCM tại Vĩnh Long

Mã trường: KSV

Địa chỉ: 1B Nguyễn Trung Trực, P8, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: (0270) 3823359 - 3823443
 

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

1. Cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh (KSA):

Bảng 1: Danh sách các Chương trình đào tạo tuyển sinh năm 2023 của KSA

Stt

Mã đăng ký

xét tuyển

Chương trình đào tạo (CTĐT)

Thuộc ngành

Tổ hợp

xét tuyển

Chỉ tiêu

2023

I.

Lĩnh vực Nhân văn

 

 

1

7220201

Tiếng Anh thương mại(**)

Ngôn ngữ Anh

D01, D96

165

II.

Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi

 

 

2

7310101

Kinh Tế

Kinh tế

A00, A01, D01, D07

110

3

7310102

Kinh Tế Chính Trị(S)

Kinh tế chính trị

A00, A01, D01, D07

50

4

7310104_01

Kinh Tế Đầu Tư

 

Kinh tế đầu tư

 

A00, A01, D01, D07

200

5

7310104_02

Thẩm Định Giá Và Quản Trị Tài Sản

A00, A01, D01, D07

100

6

7310107

Thống kê kinh doanh  (*)

Thống kê kinh tế

A00, A01, D01, D07

55

7

7310108_01

Toán tài chính (*)

 

Toán kinh tế

A00, A01, D01, D07

55

8

7310108_02

Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm (*)

A00, A01, D01, D07

55

III.

Lĩnh vực Báo chí và thông tin

 

 

9

7320106

Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện

Công nghệ truyền thông

A00, A01, D01, V00

100

IV.

Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý

 

 

10

7340101_01

Quản Trị

Quản trị kinh doanh

A00, A01, D01, D07

790

11

7340101_02

Quản trị Khởi Nghiệp

A00, A01, D01, D07

100

12

7340101_ISB

Cử nhân tài năng

Quản trị kinh doanh

A00, A01, D01, D07

550

Kinh doanh quốc tế

Marketing

Tài chính – Ngân hàng

Kế toán

13

7340101_ASA

Cử nhân ASEAN Co-op

Tài chính – Ngân hàng

A00, A01, D01, D07

50

Marketing

14

7340115

Marketing

Marketing

A00, A01, D01, D07

170

15

7340116

Bất Động Sản

Bất động sản

A00, A01, D01, D07

110

16

7340120

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế

A00, A01, D01, D07

600

17

7340121

Kinh doanh thương mại

Kinh doanh thương mại

A00, A01, D01, D07

220

18

7340122

Thương mại điện tử (*)

Thương mại điện tử

A00, A01, D01, D07

140

19

7340114

Công nghệ marketing

 Marketing kỹ thuật số

A00, A01, D01, D07

50

20

7340130

Quản trị bệnh viện

Quản trị bệnh viện

A00, A01, D01, D07

100

21

7340201_01

Tài chính công

Tài chính – Ngân hàng

A00, A01, D01, D07

50

22

7340201_02

Thuế

A00, A01, D01, D07

200

23

7340201_03

Ngân hàng

A00, A01, D01, D07

250

24

7340201_04

Thị trường chứng khoán

A00, A01, D01, D07

100

25

7340201_05

Tài chính

A00, A01, D01, D07

540

26

7340201_06

Đầu tư tài chính

A00, A01, D01, D07

50

27

7340204

Bảo hiểm(S)

Bảo hiểm

A00, A01, D01, D07

50

28

7340205

Công nghệ tài chính

Công nghệ tài chính

A00, A01, D01, D07

50

29

7340206

Tài chính quốc tế

Tài chính quốc tế

A00, A01, D01, D07

110

30

7340301_02

Kế toán công

 

 

Kế toán

A00, A01, D01, D07

50

31

7340301_03

Kế toán doanh nghiệp

A00, A01, D01, D07

650

32

7340301_01

Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW hoặc ACCA (***)

A00, A01, D01, D07

70

33

7340302

Kiểm toán

Kiểm toán

A00, A01, D01, D07

200

34

7340403

Quản lý công(S)

Quản lý công

A00, A01, D01, D07

50

35

7340404

Quản Trị Nhân Lực

Quản trị nhân lực

A00, A01, D01, D07

150

36

7340405_01

Hệ thống thông tin kinh doanh(*)

 

Hệ thống thông tin quản lý

A00, A01, D01, D07

55

37

7340405_02

Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (*)

A00, A01, D01, D07

55

38

7340415

Kinh doanh số

Kinh doanh số

A00, A01, D01, D07

50

V.

Lĩnh vực Pháp luật

 

 

39

7380101

Luật kinh doanh quốc tế

Luật

A00, A01, D01, D96

50

40

7380107

Luật kinh tế

Luật kinh tế

A00, A01, D01, D96

170

VI.

Lĩnh vực Máy tính, công nghệ thông tin và công nghệ kỹ thuật

 

 

41

7460108

Khoa học dữ liệu (*)

Khoa học dữ liệu

A00, A01, D01, D07

55

42

7480103

Kỹ thuật phần mềm (*)

Kỹ thuật phần mềm

A00, A01, D01, D07

55

43

7489001

Công nghệ và đổi mới sáng tạo

Công nghệ và đổi mới sáng tạo

A00, A01, D01, D07

100

44

7480107

Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư)

Trí tuệ nhân tạo

A00, A01, D01, D07

70

45

7510605_01

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

A00, A01, D01, D07

110

46

7510605_02

Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư)

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

A00, A01, D01, D07

50

VII.

Lĩnh vực Kiến trúc và xây dựng

 

 

47

7580104

Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh

Kiến trúc đô thị

A00, A01, D01, V00

110

VIII.

Lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản

 

 

48

7620114

Kinh Doanh Nông Nghiệp(S)

Kinh doanh nông nghiệp

A00, A01, D01, D07

50

IX.

Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân

 

 

49

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

A00, A01, D01, D07

165

50

7810201_01

Quản trị khách sạn

 

Quản trị khách sạn

A00, A01, D01, D07

85

51

7810201_02

Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí

A00, A01, D01, D07

80

 

 

 

 

 

7650

(S): Có chương trình đào tạo song bằng tích hợp (4,5 năm 2 bằng đại học)

(*): Toán nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.

(**): Tiếng Anh hệ số 2, quy về thang điểm 30.

(***): Yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic từ 6.0

 2. Đào tạo tại UEH – Phân hiệu Vĩnh Long (KSV): 600 chỉ tiêu

Bảng 2: Danh sách các Chương trình đào tạo tuyển sinh năm 2023 của KSV

Stt

Mã đăng ký

xét tuyển

Chương trình đào tạo (CTĐT)

Thuộc ngành

Tổ hợp

xét tuyển

Chỉ tiêu

2023

I

Lĩnh vực Nông lâm nghiệp và thủy sản

 

 

1

7620114

Kinh Doanh Nông Nghiệp  (s) (*)

Kinh Doanh Nông Nghiệp

A00, A01, D01, D07

30

II

Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý

 

 

2

7340101

Quản trị

Quản trị kinh doanh

A00, A01, D01, D07

60

3

7340120

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế

A00, A01, D01, D07

50

4

7340115

Marketing

Marketing

A00, A01, D01, D07

70

5

7340201_01

Ngân hàng

Tài chính – Ngân hàng

A00, A01, D01, D07

40

6

7340201_02

Tài chính

 

A00, A01, D01, D07

40

7

7340301

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán

A00, A01, D01, D07

60

8

7340122

Thương mại điện tử (*)(**)

Thương mại điện tử

A00, A01, D01, D07

50

III

Lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật

 

 

9

7510605

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (*)

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

A00, A01, D01, D07

50

IV

Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân

 

 

10

7810201

Quản trị khách sạn  (*)

Quản trị khách sạn

A00, A01, D01, D07

30

V

Lĩnh vực Nhân văn

 

 

11

7220201

Tiếng Anh thương mại (*) (***)

Ngôn ngữ Anh

D01, D96

30

VI

Lĩnh vực Pháp luật

 

 

12

7380107

Luật kinh tế (*)

Luật kinh tế

A00, A01, D01, D96

30

VII

Lĩnh vực Công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật

 

 

13

7489001

Công nghệ và đổi mới sáng tạo (*)

Công nghệ và đổi mới sáng tạo

A00, A01, D01, D07

30

14

7480107

Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) (*)

Robot và Trí tuệ nhân tạo

A00, A01, D01, D07

30

 

 

 

 

 

600

(S): Có chương trình đào tạo song bằng tích hợp (4,5 năm 2 bằng đại học)

(*): Phạm vi tuyển sinh cả nước

(**): Toán nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30

(***): Tiếng Anh hệ số 2, quy về thang điểm 30

Tổ hợp xét tuyển của KSA và KSV:

– Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học.

– Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh.

– Tổ hợp D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

– Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh.

– Tổ hợp D96: Toán, KH xã hội, Tiếng Anh.

– Tổ hợp V00: Toán, Vật lý, Vẽ Mỹ Thuật.

(Lưu ý: Điểm thi môn Vẽ Mỹ Thuật được lấy từ Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội (Khoa Kiến trúc), Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM).

 

II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

Gồm 06 phương thức

Phương thức 1 (Mã Phương thức xét tuyển: 301): Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)

 

KSA

KSV

 

Chương trình Chuẩn, chương trình tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh bán phần, Chương trình Cử nhân Asean

Chương trình

Cử nhân tài năng

Chương trình Chuẩn

Chỉ tiêu

1% chỉ tiêu theo CTĐT

Phương thức 2 (Mã Phương thức xét tuyển: 411): Xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế.

 

KSA

KSV

 

Chương trình Chuẩn, chương trình tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh bán phần, Chương trình Cử nhân Asean

Chương trình

Cử nhân tài năng

Chương trình Chuẩn

Chỉ tiêu

1% chỉ tiêu theo CTĐT

 

 

 

Điều kiện đăng ký xét tuyển

A) Đối với thí sinh có quốc tịch Việt Nam, thuộc một trong các đối tượng:

1. Thí sinh có một trong các bằng tú tài/chứng chỉ quốc tế sau:

– Bằng tú tài quốc tế IB (International Baccalaureate) đạt từ 26 điểm trở lên;

– Chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí ĐH Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK; sau đây gọi tắt là chứng chỉ A-Level) đạt từ C đến A.

– Chứng chỉ BTEC (Business&Technical Education Council, Hội đồng Giáo dục Thương mại và Kỹ thuật Anh) Level 3 Extended Diploma đạt từ C đến A.

2. Thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có một trong các chứng chỉ sau:

– Chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên.

– Chứng chỉ TOEFL iBT từ 73 điểm trở lên.

– Chứng chỉ SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) mỗi phần thi từ 500 điểm trở lên.

– Chứng chỉ ACT (American College Testing) từ 20 điểm (thang điểm 36) trở lên.

B) Đối với thí sinh có quốc tịch khác quốc tịch Việt Nam và tốt nghiệp THPT nước ngoài: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ GDĐT.

Lưu ý: Thời hạn các chứng chỉ quốc tế còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Phương thức 3 (Mã Phương thức xét tuyển: 201): Xét tuyển học sinh Giỏi

 

KSA

KSV

 

Chương trình Chuẩn, chương trình tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh bán phần, Chương trình Cử nhân Asean

Chương trình

Cử nhân tài năng

Chương trình Chuẩn

Chỉ tiêu

40% đến 50% chỉ tiêu theo CTĐT

20% chỉ tiêu theo CTĐT

Điều kiện đăng ký xét tuyển

Học sinh Giỏi, hạnh kiểm Tốt năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 của chương trình THPT theo hình thức giáo dục chính quy, tốt nghiệp THPT năm 2023

Cách xét tuyển

Điểm xét tuyển là tổng điểm được quy đổi từ 04 tiêu chí sau, trong đó 01 tiêu chí bắt buộc và 03 tiêu chí không bắt buộc:

– Tiêu chí bắt buộc: Điểm trung bình học lực năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (thỏa điều kiện Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi).

– Tiêu chí không bắt buộc:

+ Học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển học sinh Giỏi) tương đương IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL iBT từ 73 trở lên.

+ Học sinh đạt giải thưởng (Nhất, Nhì, Ba) kỳ thi chọn học sinh Giỏi THPT cấp tỉnh, cấp thành phố (trực thuộc trung ương) các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Tin học.

+ Học sinh trường THPT chuyên/năng khiếu

Phương thức 4 (Mã Phương thức xét tuyển: 202): Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn

 

KSA

KSV

 

Chương trình Chuẩn, chương trình tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh bán phần, Chương trình Cử nhân Asean

Chương trình

Cử nhân tài năng

Chương trình Chuẩn

Chỉ tiêu

20% đến 30% chỉ tiêu theo CTĐT

40% đến 50% chỉ tiêu

20% đến 30% chỉ tiêu theo CTĐT

Điều kiện đăng ký xét tuyển

Học sinh có điểm trung bình tổ hợp môn (A00, A01, D01 hoặc D07) đăng ký xét tuyển từ 6.50 trở lên cho các năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 của chương trình THPT theo hình thức giáo dục chính quy và tốt nghiệp THPT.

Ví dụ: Học sinh chọn tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học để đăng ký xét tuyển phải thỏa điều kiện:

+ ĐTB tổ hợp A00 lớp 10 = [(Toán 10 + Vật lý 10 + Hóa học 10)/3] >=6.50

+ ĐTB tổ hợp A00 lớp 11 = [(Toán 11 + Vật lý 11 + Hóa học 11)/3] >=6.50

+ ĐTB tổ hợp A00 HK1_lớp 12 = [(Toán 12+ Vật lý 12  + Hóa học 12)/3] >=6.50

Cách xét tuyển

Điểm xét tuyển là tổng điểm được quy đổi từ 04 tiêu chí sau, trong đó 01 tiêu chí bắt buộc và 03 tiêu chí không bắt buộc:

– Tiêu chí bắt buộc: Điểm trung bình tổ hợp môn đăng ký xét tuyển tính theo năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (thỏa điều kiện Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn).

– Tiêu chí không bắt buộc:

+ Học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển học sinh Giỏi) tương đương IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL iBT từ 73 trở lên.

+ Học sinh đạt giải thưởng (Nhất, Nhì, Ba) kỳ thi chọn học sinh Giỏi THPT cấp tỉnh, cấp thành phố (trực thuộc trung ương) các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Tin học.

+ Học sinh trường THPT chuyên/năng khiếu.

Phương thức 5 (Mã Phương thức xét tuyển: 402): Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực

 

KSA

KSV

 

Chương trình Chuẩn,

chương trình tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh bán phần, Chương trình Cử nhân Asean

Chương trình Chuẩn

Chỉ tiêu

10% chỉ tiêu theo CTĐT

Điều kiện đăng ký xét tuyển

Học sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức đợt 1 năm 2023 và tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT

Cách xét tuyển

Điểm xét tuyển là tổng điểm thí sinh đạt được trong kỳ thi đánh giá năng lực (theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM)

Phương thức 6 (Mã Phương thức xét tuyển: 100): Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

 

KSA

KSV

 

Chương trình Chuẩn, chương trình tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh bán phần, Chương trình Cử nhân Asean

Chương trình

Cử nhân tài năng

Chương trình Chuẩn

Chỉ tiêu

Chỉ tiêu còn lại

Điều kiện đăng ký xét tuyển

Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GDĐT, tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, trong đó có kết quả các bài thi/môn thi theo tổ hợp xét tuyển của UEH.

III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh (KSA):

1.1. Chương trình Chuẩn: Thí sinh trúng tuyển vào UEH theo các Phương thức xét tuyển.

1.2. Chương trình tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh bán phần:

– Điều kiện:

+ Thí sinh trúng tuyển vào UEH thuộc chương trình đào tạo có chương trình tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh bán phần:

+ Đạt điều kiện đầu vào tiếng Anh chương trình tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh bán phần được quy định tại Cổng tuyển sinh:

Tiếng Anh toàn phần: IELTS từ 5.0 trở lên hoặc qua kỳ kiểm tra trình độ tiếng Anh do UEH tổ chức.

Tiếng Anh bán phần: Điểm trung bình học tập tiếng Anh lớp 12 từ 7.0 hoặc điểm thi môn (bài thi) tiếng Anh trong kỳ thi THPT năm 2023 từ 7.0 trở lên.

1.3. Chương trình Cử nhân tài năng:  Sinh viên chương trình Cử nhân tài năng sẽ được xét vào một trong các ngành theo nguyện vọng khi làm thủ tục nhập học: Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán

1.4. Chương trình cử nhân ASEAN Co-op:

Chương trình đào tạo được xây dựng với mục tiêu cung cấp không chỉ kiến thức tổng quan, chuyên sâu cho sinh viên mà còn là các cơ hội thực hành các nghề nghiệp và các kinh nghiệm làm việc thực tiễn ngay trong quá trình học tập tại trường.

Tham gia chương trình học, người học có thể trải nghiệm với các kỹ năng phỏng vấn xin việc và kinh nghiệm giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế gắn liền với ngành đang học trong thời gian ít nhất là một năm tại các doanh nghiệp trong khu vực ASEAN.

Sau 02 học kỳ, sinh viên sẽ được xét vào một trong hai ngành (Ngành Marketing và ngành Tài chính-ngân hàng) căn cứ vào nguyện vọng, kết quả học tập và chỉ tiêu.

1.5. Chương trình song ngành tích hợp:

Các chương trình đào tạo có thể học song ngành tích hợp sau khi hoàn tất năm nhất:

+ Kinh doanh nông nghiệp – Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng

+ Kinh doanh nông nghiệp – Kinh doanh quốc tế

+ Bảo hiểm – Tài chính

+ Quản lý công – Luật và quản trị địa phương

+ Kinh tế chính trị – Luật và quản trị địa phương.

1.6. Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế: Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế gồm 02 tổ hợp liên quan hai tổ chức nghề nghiệp quốc tế là Viện Kế toán công chứng Anh và Xứ Wales (ICAEW) và Hiệp hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA), với 02 chương trình tích hợp ICAEW và tích hợp ACCA, khi trúng tuyển nhập học sinh viên sẽ chọn học theo một trong hai chương trình (ICAEW hoặc ACCA).

2. Đào tạo tại UEH – Phân hiệu Vĩnh Long (KSV):

2.1. Chương trình Chuẩn:

– Thí sinh trúng tuyển vào UEH-Vĩnh Long là đã trúng tuyển chương trình chuẩn.

– Học tại PHVL: 2,5 năm.

– Đăng ký tham gia luân chuyển học tại CSC TP. Hồ Chí Minh: 1 năm cuối.

2.2. Chương trình liên kết đào tạo cử nhân quốc tế:  Tuyển sinh: 30 chỉ tiêu.

Chương trình cử nhân quốc tế thiết kế đặc biệt dành cho sinh viên đồng bằng sông Mekong, trong đó ngoài các kiến thức đặc thù về kinh tế, xã hội và văn hóa được tích hợp trong chương trình đào tạo giai đoạn 1 tại phân hiệu Vĩnh Long Đại học Kinh tế TP.HCM. Với triết lý “Ra đi để trở về”, chương trình đào tạo nguồn nhân lực tài năng cho khu vực đông bằng sông Mekong.

2.2.1. Chương trình gồm 2 giai đoạn:

– Giai đoạn 1: Giai đoạn 1 (1,5 năm): Học tại Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long .

– Giai đoạn 2: Chuyển tiếp học tập tại Viện ISB hoặc các trường đại học thuộc nhóm 300 đại học hàng đầu thế giới liên kết với Viện ISB.

2.2.2. Điều kiện tuyển sinh, bằng cấp:

2.2.2.1. Điều kiện tuyển sinh:

– Phạm vi tuyển sinh toàn quốc và các tỉnh vùng sông mekong (Lào, Campuchia, Thái Lan,… ).

– Để được xét tuyển vào chương trình, thí sinh phải đạt các điều kiện sau:

+ Là học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông, có điểm Trung bình năm học lớp 12 hoặc điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông đạt điểm xét tuyển được công bố hàng năm; hoặc

+ Là học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông, trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2023;

+ Đồng thời, học sinh cần có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS (Academic) 5.5 (Viết 5.0) hoặc đạt yêu cầu bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào theo quy định.

2.2.2.2. Bằng cấp: Do trường đối tác cấp bằng.

2.3. Học bổng Mekong Talent 100:

2.3.1. Học bổng 100%:  Phân bổ mỗi tỉnh 01 suất và sinh viên quốc tế.

2.3.2. Học bổng 50%: Xét điểm trung bình lớp 12 và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS (Academic) 6.5 (các điểm thành phần 6.0)

2.3.3. Học bổng 30%: Xét điểm trung bình lớp 12 và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS (Academic) 6.0 (các điểm thành phần 5.0).

Giai đoạn chuyển tiếp sinh viên sẽ có cơ hội nhận học bổng theo mức học bổng từ trường Đại học sinh viên chuyển tiếp.

2.4. Chương trình song ngành tích hợp:

– Kinh doanh nông nghiệp – Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng.

– Kinh doanh nông nghiệp – Kinh doanh quốc tế.

Sinh viên học tổng thời gian 4,5 – 5,0 năm để sở hữu 02 bằng tốt nghiệp đại học chính quy do Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cấp.

Bản quyền 2024 @ Diemtuyensinh.com