Đề thi - Đáp án

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN

-
NĂM 2023
 * Đề thi và đáp án thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (do Bộ GDĐT công bố):
 - Đáp án các môn thi trắc nghiệm: 
 * Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Do các thầy cô thực hiện)
  - Đề thi và Đáp án các môn thi trắc nghiệm:
* Thi ĐGNL 
NĂM 2022
* Đáp án thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (Do Bộ GDĐT công bố)
  - Đáp án các môn thi trắc nghiệm:
* Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (Do các thầy cô thực hiện):
NĂM 2021

* Đáp án thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (Do Bộ GDĐT công bố):

* Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (Do các thầy cô thực hiện):

NĂM 2020

* Đáp án thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (Do Bộ GDĐT công bố):

* Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (Mỗi môn chụp 1 mã đề):

   - Ngữ văn   - Toán   - Tiếng Anh  - Vật lý   - Hóa học   - Sinh học

* Đáp án thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (Do các thầy cô thực hiện):

     - Toán   - Ngữ văn   - Tiếng Anh   - Vật lý    - Hóa học   - Sinh học

     - Lịch sử   - Địa lý    - Giáo dục công dân

NĂM 2019

NĂM 2018:     

NĂM 2017:

 
Đề thi và Đáp án kỳ thi THPT Quốc gia:

     * NĂM 2016        * NĂM 2015      

 
Đề thi và Đáp án tuyển sinh ĐH-CĐ:

 

Đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT:

   * Năm 2014   * Năm 2013   * Năm 2012   * Năm 2011

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THAO KHẢO: 

 

 

 

 

Bản quyền 2008 - 2023 @ Diemtuyensinh.com
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]